Online Test No.10

Online Test

मित्रानो,

येथे तुम्ही "इयत्ता ४ थी शिष्यवृत्तीचे " दररोज नवीन 20 प्रश्नाची Online ई-टेस्ट देऊ शकता आणि त्या ई-टेस्ट चा ताबडतोब निकाल पाहू शकता. जर याबद्दल तुमच्या काही अडचणी वा प्रतिक्रिया असतील असतील तर खालील लिंक व्दारे कळवा..!

-->प्रतिक्रिया..!

कृपया तुमचे नांव टाका:

1.गीतारामायण चे लेखक कोण आहेत ?

वाल्मिकी
ग.दि.माडगुळकर
आचार्य विनोबा भावे
व्यास


2.जगात नसणारी वस्तू यासाठी येणारा अलंकारिक शब्द कोणता >

देव
वारा
पांढरा कावळा
हत्ती


3. केवड्याचे ------? .

बन
वन
जंगल
गर्दी


4. कंजूष या शब्दाची जात ओळखा .

सर्वनाम
विशेषण
नाम
क्रियापद


5. खरे स्वरूप न दाखवणे . या अर्थाची म्हणा ओळखा ?

अडला हरी गाढवाचे पाय धरी
खायचे दात वेगळे दाखवायचे दात वेगळे
मनी वसे ते स्वप्नी दिसे
यापैकी नाही


6. cow: calf :: rabbit : ? .

lion
doe
kangaro
sheep


7. which is 9 th month in year?.

jullyt
november
august
september


8. ४७८५७४ या तील कोणत्या अंकाची दर्शनी किंमत सर्वात जास्त आहे ?.9. स्वरालीकडे ३०० रु आहेत म्हणजे ५० पैशाची किती नाणी आहेत ?

३०० .
८० .
६००.
४00


10 .६ अंश छेद ९ आणी ६ अंश छेद १३ यातील लहान अपूर्णांक कोणता ?.

६ अंश छेद ९
६ अंश छेद १३
१ व २ बरोबर
१ व २ चूक


11.महाराष्ट्राचा राज्यवृक्ष कोणता ?.

आंबा
चिंच
फणस
वड


12. २, ६, १२, ? ,३०. .

२४
२०
९१
२१


13. नामदेवांचा जन्म ------साली झाला ? .

१२८०
१२७५
१२६५
१२७०


14. हिंगोली जिल्हा ------प्रशासकीय विभागात येतो ?

औरंगाबाद
अमरावती
नागपूर
लातूर


15.जेवढ्या रांगा तेवढीच मुले ,श्रेया रांगेत मध्यभागी ९ व्या स्थानावर आहे तर तेथे एकूण किती मुले असतील . ?.

२७०
३२४
४००
२८९


16. भक्ती हर्षुपेक्षा मोठी आहे, अंतरीक्ष श्रेयापेक्षा मोठा आहे पण स्वराली एवढा नाही, स्वराली भक्तीपेक्षा मोठी आहे पण स्वराज एवढी नाही तर सर्वात मोठे कोण ?

हर्षु
स्वराज
स्वराली
अंतरीक्ष


17. इष्टीकाचीतीचे पृष्ठे व कडा यांचा फरक किती ?.


0
18. श्रीकांतने शिर्षासन केल्यास उत्तरेला तोंड असल्यास त्याच्या उजव्या बाजूला कोणती दिशा असेल ? .

उत्तर
दक्षिण
पश्चिम
पूर्व


19.पावणे सोळा रु.ची वही, सव्वा तेवीस रु.चा रुमाल घेतल्यास ५ रु च्या किती नोटा द्याव्या लागतील ?20. पावशे दिवस दररोज पाव रु .साठवल्यास किती रक्कम जमेल ?.

३रु.२५पै.
४रु. २५ पै
६ रु. ५० पै
६ रु.२५ पै

ONLINE Test संबंधी काही प्रतिक्रिया वा आडचणी असल्यास जरूर कळवा..?