दुस-या शैक्षणिक सत्रात स्वागत 
                          नवीन सत्रात सर्वांचे मनापासून स्वागत आपल्या सहकार्याने यापुढेही हा प्रवास या पेक्षाही गतिमान होणार असून आपल्या सर्व अपेक्षापूर्ती होतील आपल्या दैनंदिन कार्यात यामुळे सहकार्य व्हावे हा एकमेव उदात्त हेतू ठेवून सुरु केलेले कार्य असेच सुरु राहील . सर्व इयत्ताच्या  सर्व विषयाचे गृहपाठ , ऑनलाईन  टेस्ट , ऑफलाईन टेस्ट , दररोज नवीन १० प्रश्न  हे सातत्याने सुरूच राहील . आणखी आपल्या काही अपेक्षा असतील तर कळवा त्यावर निश्चित विचार व कृती याद्वारे उपाय करता येईल व शैक्षणिक क्षेत्रात नाविन्य घडवता येईल . सर्वांना पुनश्च शुभेच्छा .
                                                                                                          आपला स्नेही
                                                                                                     बालाजी बाबुराव जाधव 

No comments: