Online Test 18 feb 2015
Online Test

मित्रानो,

येथे तुम्ही "इयत्ता ४ थी शिष्यवृत्तीचे " दररोज नवीन 20 प्रश्नाची Online ई-टेस्ट देऊ शकता आणि त्या ई-टेस्ट चा ताबडतोब निकाल पाहू शकता. जर याबद्दल तुमच्या काही अडचणी वा प्रतिक्रिया असतील असतील तर खालील लिंक व्दारे कळवा..!

-->प्रतिक्रिया..!

कृपया तुमचे नांव टाका:

1. शर या शब्दाला समानार्थी शब्द ओळखा ?

डोके
बाण
शरीर
झुकणे


2. गे , ने, ले , बो, सु, ले, ला, की, गे . या अक्षरापासून एक म्हण तयार होते त्याचे मधले अक्षर कोणते ?.

बो
गे
सु
ला


3. काय तो चमत्कार लोक म्हणाले . या वाक्यात कोणते विरामचिन्ह द्याल .

उद्गारवाचक
प्रश्नार्थक चिन्ह
पूर्णविराम
स्वल्पविराम


4. शुद्ध या शब्दाला कोणता उपसर्ग योग्य असेल ?

ना

विना
कु


5. माझ्या ताईचे काही दिवसांतच लग्न आहे . या वाक्याचा काळ कोणता ?

वर्तमान काळ
भविष्यकाळ
भूतकाळ
सर्व बरोबर


6. Clucks हा आवाज कोणाचा ? .

frog
hen
cat
sheep


7. I am clever but people say me cunning, I live in jungles. Who am I ?.

wolf
lion
tiger
fox


8. 7634 च्या पुढील ६ वी सम संख्या कोणती ?.

७६४४
७६४६
७६४८
६७४४


9.सव्वा सहा तास चालेला कार्यक्रम ५ वाजता संपला तर किती वाजता सुरु झाला असेल ? .

सव्वा अकरा .
पावणे बारा .
१०.४५ .
११.४५


10. १५ च्या आठ पटीत १५ मिळवून १० ची आठ पट वाजा केल्यास किती शिल्लक राहतील ?.

४५
५५
६५
५०


11. पाच अंकी सर्वात लहान संख्येत ४ शतक मिळवले तर किती होईल ?.

१०४०० .
८९१०
९९९१ .
८९९०


12. शिवरायांच्या जन्म कोणत्या तारखेला झाला ? .

१८
१९
१७
२०


13. आम्ही शिवाजी महाराजांची माणसे हे उद्गार कोणाला उद्देशून म्हणले ? .

मिर्झाराजे
उदेभान
नेतोजी पालकर
दिलेरखान


14.३६० मी परिमिती असणा-या त्रिकोणा एवढीच परिमिती असणा-या चौरसाची बाजू किती असेल ?

९० मीटर
१८० मीटर
६० मीटर
१२० मीटर


15. ९ आठवडे ९ दिवस म्हणजे किती दिवस ?

४८
२४
७४
७२


16.२३ मुलांच्या रांगेतील मध्यभागी असणा-या मुलांचा क्रमांक कितवा ?

११
१२
१३
१०


17. पाच दिवसांनी माझा मित्र माझ्याहून मोठा माझा वाढदिवस १० तारखेला असल्या मित्राचा किती तारखेला असेल ?.


१५
१७
११


18. ८ ,४ , १२, १६, ? ४४ ? .

३०
२६
२८
३८


19.हातमागावर कापड ---------------------ठिकाणी विणतात . ?

पुणे
इचलकरंजी
नागपूर
अमरावती


20. पाणी -------------------मिनिटे उकळल्यावर निर्जंतुक होते ?.
१० मिनिटे

ONLINE Test संबंधी काही प्रतिक्रिया वा आडचणी असल्यास जरूर कळवा..?

No comments: