Online test 4 feb2015
Online Test

मित्रानो,

येथे तुम्ही "इयत्ता ४ थी शिष्यवृत्तीचे " दररोज नवीन 20 प्रश्नाची Online ई-टेस्ट देऊ शकता आणि त्या ई-टेस्ट चा ताबडतोब निकाल पाहू शकता. जर याबद्दल तुमच्या काही अडचणी वा प्रतिक्रिया असतील असतील तर खालील लिंक व्दारे कळवा..!

-->प्रतिक्रिया..!

कृपया तुमचे नांव टाका:

1. पक्षी उडत उडत घरट्यात बसले. या वाक्यात किती नामे आली आहेत. ? .2. पान-----------जोडशब्द पूर्ण करा ?.

कात
विडा
सुपारी
चुना


3. शीव या शब्दाला समानार्थी शब्द ओळखा .

वेस
सोपे
शीर
हस्त


4. गवळण या शब्दाच्या विरुध्दलिंगी शब्द ओळखा ?

गवळा
गवळी
गवळणी
गोवळी


5. नाकात कोणता दागिना घालतात . ?

पैजण
नथ
बेडी
बिंदिया


6. Which is the most important part of body ? .

eye
brain
hand
teeth


7. Doctor . fins small word in that words ?.

doct
tor
cto
do


8. साडे पंधरा रुपये म्हणजे किती पैसे ?.

१५०
१५५०
१५०००
१००५


9. वर्तुळावरील कोणतेही दोन बिंदू जोडणा-या रेषाखंडास काय म्हणतात ? .

त्रिज्या .
परीघ .
जीवा .
केंद्र


10. १४३५ या संख्येला पूर्ण भाग जाण्यासाठी खालीलपैकी कोणता अंक मिसळाल ?.11.गुण्य १७५ व गुणक ३५ असताना गुणाकार किती येईल ?.

६१२५ .
५१२५
६१५२ .
५२६१ .


12. ------------येथे अंबाबाई चे प्रसिध्द मंदिर आहे. ? .

शिवनेरी
पुरंदर
पन्हाळा
प्रतापगड


13. अस्तंभा हे कशाचे नाव आहे ? .

नदी
पर्वत
देश
शिखर


14.तुम्ही मावळता सूर्य पाहताना तुमचा मित्र तुमच्याकडे पाहून बोलतो आहे तर त्याच्या डाव्या बाजूला कोणती दिशा असेल

दक्षिण
उत्तर
पूर्व
पश्चिम


15.खालीलपैकी किती वाजता घड्याळात विश्लाकोन होतो ?


११
16.जर वर्षाची सुरुवात जुलै महिन्याने होत असल्यास वर्षाचा शेवटचा महिना कोणता ?

डिसेंबर
जून
जानेवारी
मे


17.दा, सी, तू, स, ल . यापासून अर्थपूर्ण शब्द बनवून मधले अक्षर ओळखा .

सी
तू
दा18. वेगळा शब्द ओळखा ? .

डॉक्टर
शिक्षक
संगणक
वकील


19. गोदावरीचा उगम ------------------होतो ?

महाबळेश्वर
त्र्यंबकेश्वर
भीमाशंकर
नाशिक


20. आपल्या राज्यात -----------------जिल्हे आहेत ?.

३३
३२
३०
३५

ONLINE Test संबंधी काही प्रतिक्रिया वा आडचणी असल्यास जरूर कळवा..?

No comments: