50 que Online Test 06-03-2015

Online Test

मित्रानो,

दररोज नवीन एक ONLINE Test दिली जाईल.

येथे तुम्ही 50 प्रश्नाची Online Test देऊ शकता आणि ताबडतोब निकाल पाहू शकता. जर याबद्दल तुमच्या काही अडचणी वा प्रतिक्रिया असतील असतील तर खालील लिंक व्दारे कळवा..!

-->प्रतिक्रिया..!

कृपया तुमचे नांव टाका:

1. खालीलपैकी नाम नसलेला शब्द कोणता ?

गोडी
लाज
ऐतिहासिक
माधुर्य


2. वर्तमानकाळी क्रियापद ओळखा .?

लिहीन
लिहले
खेळतो
लिहिणार आहे


3. भक्ती सर्व विषयी उत्तीर्ण झाली . विशेषण ओळखा ?

सर्व
राधा
उत्तीर्ण
झाली


4. गोविंदाग्रज यांचे पूर्ण नाव काय ?

त्र्यंबक बापुजी ठोंबरे
राम गणेश गडकरी
कृष्णाजी केशव दामले
यापैकी नाही


5. खालीलपैकी कोणता जोडशब्द नाही

डामडौल
तारतम्य
ताळतंत्र
जलतरण


6. ता , प , ए , रु , क . या अक्षरापासून तयार होणा-या अर्थपूर्ण शब्दातील शेवटून चौथे अक्षर कोणते ?रु7. 'पाळत' या शब्दाला समानार्थी शब्द ओळखा ?

लक्ष .
पाहणे
मनोरंजक
पाहारा


8. छानछनाट कशाचा ?

तारकांचा
नाण्यांचा
ढगांचा
कलकलाट


9. खालील शब्द वर्णानुक्रमे लावल्यास तिसरा शब्द कोणता येईल

कुंकू
कमळ
कुदळ
कावळा


10. 'शत्रूकडील गुप्त बातमी काढणारा' यासाठी कोणता शब्दसमूह वापराल .

फितूर
गुप्तहेर
बातमीदार
संपादक


11. ६० वर्ष पूर्ण झाल्यास ------------.?

Can I go
सुवर्ण महोत्सव
रौप्य महोत्सव
अमृत महोत्सव


12. अभियंता या नामाचे लिंग कोणते . chosse correct artical. ?

स्त्रीलिंग
सर्वलिंग
पुल्लिंग
नपुसकलिंग


13. C चा खालील पैकी कोणता उच्चार होत नाही ?14. Beat या शब्दापासून कोणता अर्थपूर्ण शब्द तयार होत नाही . ?

teb
at
be
eat


15. We playing on --------- ?

terris
bathroom
in the house
playground


16. Chosse the odd man out ?

rice
groundnut
wheat
jawar


17. Which is the correct contracted form ?

won't
will'not
willn't
willnt'


18. ८७५ पैसे म्हणजे किती रुपये ?

पावणे आठ रुपये
साडे आठ रुपये
पावणे नऊ रुपये
सव्वा आठ रु


19. १० रु च्या २० नोटा होत्या पैकी ८८ रु खर्च झाल्यास किती रुपये शिल्लक राहतील ?

२८
११२
५६
८४


20.एक अंकी एकूण मुळ संख्या जेवढ्या त्याचा वर्ग किती ?br>
२५

३६
१६


21. सव्वीस वजा चार भागिले चार बेरीज शून्य = ?

४०
२२
५३
२५


22. ९ मीटर दोरीपैकी सव्वा चार मित्र दोरी संपली तर शिल्लक किती दोरी राहिली ?

४७५ सेंमी
४७५ मीटर
४००० सेंमी
४ मीटर


23. ७०२४५ या संख्येतील सर्व अंकाच्या स्थानिक किमतीची बेरीज किती ?

७२४५
७०२४५
७०३४५
७००४५


24.मे महिन्याची सुरुवार मंगळवार ने झाल्यास पुढील नवीन महिन्याची सुरुवात कोणत्या वराने होईल ?

शनिवार
गुरुवार
बुधवार
शुक्रवार


25. सव्वा सात हजारात १० रुपयाच्या किती नोटा मिळवल्यास आठ हजर रुपये होतील ?

७५०
७०५०

७५


26. ६३७६ , ६७३७, ६७६७, ---------------- ६८३७. रिकाम्या जागी योग्य संख्या लिहा ?

६८७६
६७७६
६४७६
६५७६


27. ८ , २ , ५ यापासून चार अंकी लहानात लहान संख्या बनवा ?

८८५२
२५५८
५२८८
२२५८


28. सर्व एक अंकी मूळ संख्याचा गुणाकार किती ?

२३०
१३०
४३०
२१०


29. ७ ,२ , ५ या अंकापासून मोठ्यात मोठी पाच अंकी कोणती संख्या तयार होईल ?

७७७५२
७५२००
७७५५२
२५७००


30. २० ते ३० मधील संयुक्त संख्या किती ?31. जावळीच्या मो-यांना कोणता किताब मिळाला होता ?

सरलष्कर
चंद्रराव
पराक्रमी
प्रतिशिवाजी


32. पुरंदरच्या तहानुसार शिवरायांनी ---------------- प्रदेश दिला ?

२३ लक्ष होनाचा
चार लक्ष होनाचा
४ लक्ष रुपयाचा
४ लाख डॉलर


33. काझी हैदर स्वराज्याचे --------------------होते ?

सेनापती
वकील
न्यायाधीश
गुप्तहेर


34. देहू गावाचे संत कोण ?

संत नामदेव
संत तुकाराम
संत ज्ञानेश्वर
यापैकी नाही


35.जिजाबाई चा मृत्यू -------------------साली झाला ?

१६८०
१६७४
१६७५
१६७६


36. भारत =२५९ , वाटप = ८५६ तर पवार = ?

८६५
६८५
२५९
५६८


37. १३ , १९ ,२९, ?

३१
३७
४१
३०


38. सूर्योदय होतो त्याच्या विरुध्द दिशेचे नाव काय ?

पूर्व
पश्चिम
दक्षिण
उत्तर


39. आरशातील प्रतिमा -------------------------- ?

खालची वर
डावी बाजू उजवी दिसते
मागची पुढे
वरची खाली


40. ५, ६, ११ ,१७ , २८ ,------- ?

३९
४५
४४
४७


41. १६ मीटर रुंदी असणा-या आयताची परिमिती १०० मीटर सल्यास त्याची लांबी किती असेल ?

३४ सेंमी
३४ मीटर
३४० मीटर
१०९९सेंमी


42. ५६ ,८३, ४७, ?

४८
२९
६७
४६


43. लीप वर्षात कोणत्या महिन्यातील दिवसावाढतात ?

जाने
फेब्रु
डिसें
नोव्हें


44. १२ च्या किती पटीत किती मिळवल्यास एक शतक होईल . ?

४ पटीत ८
८ पटीत ४
९ पटीत ४
८ पटीत ६


45. विटा : स्थायू : : -------- द्रव ?

साखर
दुध
तांदूळ
गुळ


46. अपघात ही -------------------आपत्ती आहे ?

नैसर्गिक
कृत्रिम
१ व 2 बरोबर
सर्व बरोबर


47. जीभेचा -----------------रंग निरोगी दर्शवितो ?

पिवळी
गुलाबी
लाल
यापैकी नाही


48. शीतपेयात ------------------वायू असतो ?

ऑक्सिजन
कार्बनडायक्साईड
नायट्रोजन
सर्व बरोबर


49. पांढरी काठी ---------------------माणसाच्या हातात असते ?

मुकबधीर
आंधळ्या
कर्णबधीर
सर्व बोबर


50. लातूर जिल्हा सह्याद्री पर्वतच्या -----------------दिशेला आहे ?

पश्चिम
पूर्व
दक्षिण
उत्तरONLINE Test संबंधी काही प्रतिक्रिया वा आडचणी असल्यास जरूर कळवा..?

No comments: