अंकात अक्षरात ऑफलाईन टेस्ट


 एक वेळा डाऊनलोड केल्यास नंतर इंटर नेट ची आवश्यकता नाही

Om Godase Result 2020-21


 जि .प. शाळा विजयनगर ता. माण जि सातारा  ऑनलाईन निकाल  २०२०-२१.Suhani Narale Result


                      जि .प. शाळा विजयनगर ता. माण जि सातारा  ऑनलाईन निकाल  २०२०-२१.