5 वी ६ वी कविता

आपले आधार कार्ड पवतीवरुण कसे शोधावे

   

1)प्रथम www.uideai.gov.in या वेबसाईटवर जा.
2) aadhar status या लींकवर click करा.
3) आता e-aadhar यावर click करा.नवीन window open होईल.
4) यात विदयार्थ्याने दिलेल्या पावतीवरील नंबर,तारीख, वेळ जशीच्या तशी टाका.उदा: 1234/35552/3445 तसेच 07/08/2016 13: 31:15.
5) विदयार्थ्याचे नाव जसेच्या तसे टाका.
6)पावतीवर दिलेला पिनकोड टाका.
7)मोबाईल नंबर च्या ठीकाणी तुमचा कींवा जी व्यक्ती  माहीती भरत आहे त्यांचा नंबर टाका (पालकांचा टाकू नये)
8) capchya code टाका व submit करा.
9) तुम्ही दिलेल्या नंबरवर वन टाईम पासवर्ड येईल.
10) आलेला पासवर्ड लगेच खाली लिहीलेल्या पासवर्ड या विंडोत टाका व submit करा.
11)आता नवीन विंडेा ओपन होईल यात सिक्यूरीटी पासवर्ड असे विचारेल त्यात पावतीवरील पिनकोड टाका व ओके बटनावर क्लीक करा. PDF फाईल डाऊनलोड होईल Open करा. समोर विदयार्थ्याचे आधार कार्ड दिसेल.
12)माहीती भरा.विशाल रविंद्र बेनुस्कर, पिंपळनेर ता.साक्री जि. धुळे🎤
✍शांताई माध्यमिक विद्यालय,पिंपळनेर ता. साक्री जि. धुळे✍
📞9405834292📲
 यांच्या आवाजातील कविता
१) निम ५वी
२) बुंदे ५ वी
३) वीरो को प्रणाम ५ वी
४) हवा हु मै  ६ वी