ई -बुक्स (MP3)&PDF

 नमस्कार शिक्षक मित्रांनो  आपणास विद्यार्थ्याच्या पाठीवरील ओझे कमी करण्यासाठी ई -बुक्स चा वापर वाढवावा लागेल त्या दृष्टीने काही ई- बुक्स देत आहे. काही mp3 सुध्दा आहेत . आपणास याचा फायदा होईल ही अपेक्षा

 निवडक mp3 बोधकथा
१) बोधकथा क्र. १                            २) बोधकथा क्र. २                      ३)बोधकथा क्र- ३ 

४) बोधकथा क्र- ४                            ५) बोधकथा क्र -५                     ६) बोधकथा क्र -६ 

७) बोधकथा क्र -७                            ८) बोधकथा क्र -८                     ९) बोधकथा क्र- ९ 

१०) बोधकथा क्र- १०                       ११) बोधकथा क्र- ११                 १२) बोधकथा क्र -१२ 

१३) बोधकथा क्र -१३                       १४) बोधकथा क्र -१४                  १५) बोधकथा क्र -१५ 

१६) बोधकथा क्र -१६                       १७) बोधकथा क्र -१७                  १८) बोधकथा क्र -१८ 

१९) बोधकथा क्र-१९                        २०) बोधकथा क्र -२०                  २१) बोधकथा क्र -२१ बोधकथा PDF
१) बोधकथा क्र. १                            २) बोधकथा क्र. २                      ३)बोधकथा क्र- ३ 

४) बोधकथा क्र- ४                            ५) बोधकथा क्र -५                     ६) बोधकथा क्र -६ 

७) बोधकथा क्र -७                            ८) बोधकथा क्र -८                     ९) बोधकथा क्र- ९ 

१०) बोधकथा क्र- १०                       ११) बोधकथा क्र- ११                 १२) बोधकथा क्र -१२ 

१३) बोधकथा क्र -१३                       १४) बोधकथा क्र -१४                  १५) बोधकथा क्र -१५ 

१६) बोधकथा क्र -१६                       १७) बोधकथा क्र -१७                  १८) बोधकथा क्र -१८ 

१९) बोधकथा क्र-१९                        २०) बोधकथा क्र -२०                  २१) बोधकथा क्र -२१

22) बोधकथा क्र. २२                      २३ ) बोधकथा क्र. २३               २४ )बोधकथा क्र- २४ 

२५ ) बोधकथा क्र- २५                       २६ ) बोधकथा क्र -२६            २७ ) बोधकथा क्र -२७ 

28 )बोधकथा क्र -28                        २९ ) बोधकथा क्र -२९             ३० ) बोधकथा क्र- ३०   

३१ ) बोधकथा क्र- ३१                      ३२ ) बोधकथा क्र- ३२             ३३) बोधकथा क्र.३३

३४) बोधकथा क्र.३४                         ३५) बोधकथा क्र. ३५

4 comments:

ravi jagtap said...

PLZ UPLOAD PRIMARY BOOK IN MP3 FORMAT SIR. NICE BLOG

ravi jagtap said...

PLZ UPLOAD PRIMARY BOOK IN MP3 FORMAT. NICE BLOG.

Surendra Yadav said...

Please upload English poems in mp3

Amrut Babar said...

Nice Blog Sir, I Salute you.