ई -बुक्स (MP3)&PDF

 नमस्कार शिक्षक मित्रांनो  आपणास विद्यार्थ्याच्या पाठीवरील ओझे कमी करण्यासाठी ई -बुक्स चा वापर वाढवावा लागेल त्या दृष्टीने काही ई- बुक्स देत आहे. काही mp3 सुध्दा आहेत . आपणास याचा फायदा होईल ही अपेक्षा

 निवडक mp3 बोधकथा
१) बोधकथा क्र. १                            २) बोधकथा क्र. २                      ३)बोधकथा क्र- ३ 

४) बोधकथा क्र- ४                            ५) बोधकथा क्र -५                     ६) बोधकथा क्र -६ 

७) बोधकथा क्र -७                            ८) बोधकथा क्र -८                     ९) बोधकथा क्र- ९ 

१०) बोधकथा क्र- १०                       ११) बोधकथा क्र- ११                 १२) बोधकथा क्र -१२ 

१३) बोधकथा क्र -१३                       १४) बोधकथा क्र -१४                  १५) बोधकथा क्र -१५ 

१६) बोधकथा क्र -१६                       १७) बोधकथा क्र -१७                  १८) बोधकथा क्र -१८ 

१९) बोधकथा क्र-१९                        २०) बोधकथा क्र -२०                  २१) बोधकथा क्र -२१ बोधकथा PDF
१) बोधकथा क्र. १                            २) बोधकथा क्र. २                      ३)बोधकथा क्र- ३ 

४) बोधकथा क्र- ४                            ५) बोधकथा क्र -५                     ६) बोधकथा क्र -६ 

७) बोधकथा क्र -७                            ८) बोधकथा क्र -८                     ९) बोधकथा क्र- ९ 

१०) बोधकथा क्र- १०                       ११) बोधकथा क्र- ११                 १२) बोधकथा क्र -१२ 

१३) बोधकथा क्र -१३                       १४) बोधकथा क्र -१४                  १५) बोधकथा क्र -१५ 

१६) बोधकथा क्र -१६                       १७) बोधकथा क्र -१७                  १८) बोधकथा क्र -१८ 

१९) बोधकथा क्र-१९                        २०) बोधकथा क्र -२०                  २१) बोधकथा क्र -२१

22) बोधकथा क्र. २२                      २३ ) बोधकथा क्र. २३               २४ )बोधकथा क्र- २४ 

२५ ) बोधकथा क्र- २५                       २६ ) बोधकथा क्र -२६            २७ ) बोधकथा क्र -२७ 

28 )बोधकथा क्र -28                        २९ ) बोधकथा क्र -२९             ३० ) बोधकथा क्र- ३०   

३१ ) बोधकथा क्र- ३१                      ३२ ) बोधकथा क्र- ३२             ३३) बोधकथा क्र.३३

३४) बोधकथा क्र.३४                         ३५) बोधकथा क्र. ३५

4 comments:

Z P PRIMARY SCHOOL AMBEGAON KHURD said...

PLZ UPLOAD PRIMARY BOOK IN MP3 FORMAT SIR. NICE BLOG

Z P PRIMARY SCHOOL AMBEGAON KHURD said...

PLZ UPLOAD PRIMARY BOOK IN MP3 FORMAT. NICE BLOG.

surendra yadav said...

Please upload English poems in mp3

Amrut Babar said...

Nice Blog Sir, I Salute you.