माझा तालुका (माण)


दहिवडी बीट                म्हसवड बीट                  कुकुडवाड बीट            मार्डी बीट          मलवडी  बीट

 केंद्र
1) दहिवडी            १) म्हसवड नं.३             १)  कुकुडवाड               १) मार्डी               १) बिजवडी
२) गोंदवले            २) म्हसवड नं. २            २)  वडजल                   २) राणंद             २) तोंडले
३) पिंपरी              ३) पुळकोटी                   ३)  विरळी                     ३) वावरहिरे        ३) कुळकजाई
 ४) आंधळी           ४) वर- मलवडी                                                  ४) इंजबाव          ४) महिमानगड म्हसवड केंद्र माहिती
१ ) केंद्रातील सर्व शाळा ,मुख्याध्यापक संपर्कासह
२ ) केंद्रातील शिक्षकांची माहिती
३) केंद्राचा इयत्तावर ,मुले,मुली एकूण पट

1 comment:

Anonymous said...

नमस्कार, वेबसाईटवरील माहिती आणि मांडणी फारच सुंदर आहे. पण संपूर्ण तालुका, केंद्र, शाळा व शिक्षकांची माहिती या मथळ्यांतर्गत देण्यात आलेली देवनागरी भाषेतील माहिती वाचता येत नाही. म्हणजे फॉण्टचा काही गोंधळ असल्याचे दिसून येते. त्याबाबत काही सुधारणा कराव्यात व सदर माहिती युनिकोडमध्ये द्यावी.