Weekly Online Test No-3Online Test

मित्रानो,

येथे तुम्ही "इयत्ता ४ थी शिष्यवृत्तीचे " दररोज नवीन 20 प्रश्नाची Online ई-टेस्ट देऊ शकता आणि त्या ई-टेस्ट चा ताबडतोब निकाल पाहू शकता. जर याबद्दल तुमच्या काही अडचणी वा प्रतिक्रिया असतील असतील तर खालील लिंक व्दारे कळवा..!
-->प्रतिक्रिया..!

कृपया तुमचे नांव टाका:
1.माझ्या आजोबांना औटकी येते. या वाक्यातील क्रियापद ओळखा ?

आजोबा
येते
औटकी
माझ्या


2. पांढ-या रंगाची फुलपाखरे मला आवडतात . विशेषण ओळखा >

फुलपाखरे
रंगाची
पांढ-या
आवडतात


3. रूपये वचन ओळखा ------? .

अनेकवचन
एकवचन
दोनवचन
वरील सर्व बरोबर


4. शिवराय स्वार्थी राजे नव्हते . या वाक्यातील नामाचे लिंग ओळखा .

स्त्रीलिंग
पुल्लिंग
दार्जिलिंग
नपुसकलिंग


5. मी शिष्यवृत्ती मिळवणारच. काळ ओळखा ?

वर्तमानकाळ
भविष्यकाळ
भूतकाळ
सर्व बरोबर


6. man : fan :: bite :: ? .

boot
kite
king
sheep


7. which is the correct spelling?.

dughter
doughtar
daujhter
daughter


8. सव्वाशे रुपयात सव्वाशे पेरू येतात तर पाऊणशे रु. किती पेरू येतील ?.

४५
७५
२५
५०


9. मोहनराव यांच्याकडील ८०० पैसे होते म्हणजे किती रु. ?

३० .
८० .
८ .
४00


10. ३० गुणिले १० = ३०० तर ३० गुणिले १०० = ? ?.

५०
१०००
१५०
११०


11.दासबोधचे निर्माते ------- ?.

संत रामदास
ज्ञानेश्वर
तुकाराम
एकनाथ


12. ५० ते ६० मधील संख्याची बेरीज किती येईल.

७०५
६०५
१२०
१२३०


13. २ शतक , ० एकक , १ सहस्त्र , ७ दशक = ? .

१२८०
१२७५
१२६५
१२७०


14. शिवरायांचा जन्म -----------ठिकाणी झाला . ?

शिवनेरी
पुणे
सातारा
लातूर


15.इंग्रजी अक्षरमालेतील मधल्या अक्षराच्या डावीकडील ५ वे अक्षर कोणते . ?.

M
L
I
H


16. माझ्या वडिलाची बहिण माझी कोण ?

मावशी
आत्या
चुलती
बहिण


17. ३० व्यास असल्यास त्रिज्या किती असेल ?.

१५
६०
४०
५०


18. पाण्यात ------फिरवल्यास पाणी स्वच्छ होते ? .

औषध
साखर
तुरटी
गोळी


19. २७ मार्चला गुरुवार तर महिन्याची सुरुवात -----वाराने झाली असेल ?

मंगळावर
शनिवार
शुक्रवार
रविवार


20. साडे सहा तास म्हणजे किती मिनिटे ?.

६५०
६३०
३५०
३९०

ONLINE Test संबंधी काही प्रतिक्रिया वा आडचणी असल्यास जरूर कळवा..?