५० प्रश्नांची ONLINE TEST बुद्धिमत्ता व विज्ञान

Online Test

मित्रानो,

दर सोमवार आणि गुरुवारला नवीन एक ONLINE Test जनरल नॉलेजच्या प्रश्नाची Update केला जाईल. येथे तुम्ही जनरल नॉलेजच्या प्रश्नाची Online Test देऊ शकता आणि ताबडतोब निकाल पाहू शकता. जर याबद्दल तुमच्या काही अडचणी वा प्रतिक्रिया असतील असतील तर खालील लिंक व्दारे कळवा..!
-->प्रतिक्रिया..!

कृपया तुमचे नांव टाका:
1. स प त च ण च च त ल ल व भ भ क र य य ण श . यामध्ये सलग दोन अक्षरे असे किती वेळा आले आहे ?2. मी शिष्यवृत्तीत यशस्वी होणारच आहे याची मला खात्री आहे. यामध्ये दोन अक्षरी किती शब्द आले आहेत ?3. ८२ ,४६,,५५,७४,६४. वेगळी संख्या शोधा ?

७४
६४ .
२६ .
८२ .


4. M V T K H. वेगळे अक्षर ओळखा ?

H
K
T
V


5. आरशातील प्रतिबिंब हे -------- ?

खालची बाजू वर दिसते
डावी बाजू उजवी दिसते
समोरील बाजू पाठीमागे दिसते
उलटी दिसते


6. इंग्रजी अक्षरामालेत उजवीकडून ११ व्या अक्षराच्या डावीकडील ७ वे अक्षर कोणते ?

J
H
I
V


7. 28 : 26 :: 46 ? ?

२५ .
24
10
34


8. जनक , पिता , वडील ------ ?

आई
तात
पप्पा
राम


9. वि त ख्या श्व वी यापासून एक अर्थपूर्ण शब्द बनवून त्याचा अर्थ काय

बोलणारा
प्रसिध्द
जगप्रसिध्द
बरोबर


10. ८१ मी लांबीची तार ८ ठिकाणी समान अंतरावर कापली तर ४ तुकड्याची लांबी किती होईल

२४
३६
४८
यापैकी नाही


11. ८ हा १२ पेक्षा मोठा आहे व ५ पेक्षा लहान, ५ हा ९ पेक्षा व ८ पेक्षा मोठा आहे तर सर्वात लहान कोण?

१२

12. ४०० दिवसात किती किती आठवडे होतील ?

४०
५७
१००
३०


13. माझ्या आजोबांना २ मुले माझ्या चुलत्याच्या भावाची मुलगी माझी कोण ?

चुलतबहिण
चुलतभाऊ
आतेबहीण
बहिण


14. १२ वर्ष म्हणजे किती दिवस ?

४३८३

६५६
३६५


15. चपलला शर्ट म्हटले, शर्टला टावेल म्हटले ,टावेलला बनियन म्हटले तर आपण अंग कशाने पुसतो ?

टावेल
शर्ट
चपल
बनियन


16. १३ दिवसाच्या रजेवरून परत आल्यास ५ जून ला हजर झाले तर रजा कधीपासून सुरु झाली असेल ?

२४ मे
२३ मे
२५ मे /> २२ मे


17. १२०० रुपयात ५० रुच्या जास्तीत जास्त किती नोटा येतील ?

२४
१२
१२०
१००


18. उत्तरेला तोंड असताना समोरून येणा-या माणसाच्या समोरील दिशा कोणती असेल ?

उत्तर
आग्नेय
दक्षिण
पूर्व


19. २३ पाया-यापैकी ९ पाया-या चढल्या तर किती पय-या तुम्ही वर आलात ?

१४


१२


20. २०१० साली जून पासून पुढील ३ महिन्यातील एकूण दिवस किती?br>
१११
२३५
१९९
१२२


21. एकच वर ५ वेळा येणारे वर्षात महिने किती ?22. ४० मी लांबीच्या रस्त्यात ८ ठिकाणी समान अंतरावर झाडे लावल्यास दोन झाडतील अंतर किती येईल ?


५ मी

23. भाषा विषय राम,शाम व रोहनला आवडतो , गणित फक्त दोघांना आवडतो , गणित सोडून सर्व विषय आवडणारा शाम आहे तर गणित न आवडणारा कोण ?

रोहन
शाम .
राम
यापैकी नाही


24. महेशचा दोन्हीकडून १५ वा क्रमांक येत असल्यास रांगेतील शेवटी उभ्या असलेल्या विशालचा क्रमांक कितवा ?

२८
३०
१७
२९


25. २००९ साली नाताळ गुरुवारी तर पुढील वर्षी नाताळ कोणत्या वारानंतर येईल ?

शुक्रवार
शनिवार
बुधवार
तटभिंत


26. एप्रिलपासून वर्षाची सुरुवात केल्यास प्रजासत्ताक दिन कितव्या महिन्यात येईल ?

१२
१०
27. बलराम = २३४६ , रामशाम = ४६५६ ,बलशाली = २३५९ तर रामबल = ?

२३५६
४६५६
३२२३
४६२३


28. एका वर्तुळावर ५ बिंदू असल्यास एकमेकांना जोडणारे किती रेषखंड काढाल ?

१०
१४
१३
१५


29. १२ शिक्षक, १२ विद्यार्थी १२ ठिकाणे पाहण्यास सहलीस गेले.प्रत्येक ठिकाणी एकजण हरवला तर परत कितीजण आले ?

१२

0
१०


30. वैष्णवी अंकिता पेक्षा ७२ महिन्यांनी मोठी आहे जर अंकिताचा जन्म १९९८ चा असल्यास वैष्णवीचा जन्म कधीच असेल ?

२००६
१९९२
२००८
१९९४


31. ३६ : ९ :: ५२ : ?१०
२०


32 .कपाट हे टेबलापेक्षा १५० रु महाग आहे . टेबल जर ५०० रु च्या ५ नोटात येत असल्यास कपाटाची किंमत किती ?

६०००
२६५०
२५५०
२६५५


33. परवा बुधवारी लातुरहून निघून उद्या नेपाळला पोहोचणार व दोन दिवसांनी परत निघणार तर नेपाळहून कोणत्या वारी निघणार ?

सोमवार
मंगळावर
बुधवार
गुरुवार


34. खेळताना तुमचा मित्र पडला तर ----- ?

आरडा-ओरड करू
प्राथमिक उपचार करू
गुरुजींना बोलावण्यास सांगू
यापैकी नाही


35. तुम्ही शिष्यवृत्ती धारक झालात तर ------- = ?

मित्राच्या मदतीने झालो म्हणेन
प्रयत्नामुळे झालो म्हणेन
असाच झालो म्हणेन
माहित नाही


36. अन्ननलिकेचा शेवट ------ ?

लहान आतडे
जठर
ग्रासिका
मोठे आतडे


37. कोणती चव नाही ?

गोड
तिकट
खारट
आंबट


38. पाणी स्थिर : निवळणे :: ? : उष्णता देणे

तुरटी फिरवणे
उकळणे
गाळणे
सर्व बरोबर


39. -------ठिकाणी घोळदार अंगरखे वापरतात ?

समुद किना-यावर
वाळवंटात
थंड प्रदेशात
पठारावर


40. झोपल्यास कोणती क्रिया सुरूच असते .?

स्वप्न
श्वसन
काम
झोपणे


41. गांडूळ खत , जनावराचे शेण , कंपोस्ट खत ,युरिया . ?

कंपोस्ट खत
युरिया
गांडूळ खत
जनावराचे शेण


42. पिक तयार झाल्यावर कोणते काम असते ?

खुरपणी
मळणी
पेरणी
फवारणी


43. वेगळा शब्द ओळखा ?

ताग
करडई
रेशीम
कापूस


44. सतत बर्फ पडणारे ठिकाण .?

कोल्हापूर
काश्मीर
नागपूर
पुणे


45.वेगळा शब्द ओळखा ?

गुडघा
छाती
घोटा
टाच


46. आपल्यासारखा दुसरा सजीव निर्माण करणे म्हणजे ------- ?

निर्मिती
पुनरुत्पादन
नाविन्यपूर्ण
सर्व बरोबर


47.हवामानाचा अंदाज ------द्वारे समजू शकतो. ?

आकाशाकडे पाहून
दूरदर्शन
दुअस-याच्या सांगण्यावरून
यापैकी नाही


48.तांबे व जास्त यांच्या मिश्रणातून -----बनवतात. ?

लोखंड
पितळ
कथिल
पोलाद


49. गटात न बसणारा शब्द ओळखा ?

चालणे
शिंकणे
लिहिणे
हसणे


50. संध्याचे मुख्य प्रकार किती ?

तीन
दोन
चार
पाचONLINE Test संबंधी काही प्रतिक्रिया वा आडचणी असल्यास जरूर कळवा..?

Online Test (Final Guess Paper) मराठी व इंग्रजी ५० प्रश्नOnline Test

मित्रानो,

दर सोमवार आणि गुरुवारला नवीन एक ONLINE Test जनरल नॉलेजच्या प्रश्नाची Update केला जाईल.

येथे तुम्ही जनरल नॉलेजच्या प्रश्नाची Online Test देऊ शकता आणि ताबडतोब निकाल पाहू शकता. जर याबद्दल तुमच्या काही अडचणी वा प्रतिक्रिया असतील असतील तर खालील लिंक व्दारे कळवा..!

-->प्रतिक्रिया..!

कृपया तुमचे नांव टाका:

1. केवढे हे अचाट काम केले बाबा तू . या वाक्यात कोणते विरामचिन्ह द्याल ?

प्रश्नचिन्ह
उद्गारवाचक
स्वल्पविराम
पूर्णविराम


2. आपल्या देशात लोक मोर पाहण्यासाठी -------राज्यात जातात.?

मध्य प्रदेश
उत्तर प्रदेश
राज्यस्थान
महाराष्ट्र


3. गावाचा कारभारी बायकोच्या आरी . यातील आरी या शब्दाचा अर्थ काय ?

ऐकण्यात
जवळ
चाकाचे लाकूड
चांभाराचे साधन


4. निरक्षर कवयत्री -------होत्या ?

कुसुमाग्रज
बहिणाबाई चौधरी
शांता शेळके
यापैकी नाही


5. मामा म्हणाले तू आढेवेढे घेवू नकोस काय या वाक्यात किती विरामचिन्हे द्याल6. तनु, कया, शरिर , शरीर . शुध्द शब्द ओळखा ?

तनु
शरीर
शरिर
कया


7. -------- सुरेल तान लावतो . योग्य सर्वनाम भरा ?

त्याने .
ती
त्यांनी
तो


8. पोत्याची थप्पी तसे नोटांचे ------?

गठ्ठा
पुडके
चळत
ढीग


9. गव्हावरील तांबेरा रोग कशामुळे होतो. तांबेरा या शब्दाची जात ओळखा

विशेषण
सर्वनाम
नाम
क्रियापद


10. झाडावर जोरात झडप मारून शिकारीचा फडशा पडल्याने बरीच पाने झाडली . कोणते अक्षर सर्वात जास्त वेळा आले आहे.11. तलाव यासाठी समानार्थी शब्द शोधा.?

कासार
मोहिनी
दामिनी
महती


12. नकटीच्या ------ला सतराशे विघ्न . रिकाम्या जागी येणा-या शब्दाचा समानार्थी शब्द ओळखा ?

लग्नाला
विवाह
साखरपुडा
संकट


13. सभा, निवडणूक, सही, चिन्ह, . वेगळा शब्द ओळखा ?

सही
चिन्ह
निवडणूक
सभा


14. सी आर.सी म्हसवड या लिंकवर दैनिक टेस्ट असते. दैनिक चा अर्थ काय ?

दररोज
आठवड्याला
पाक्षिक
प्रत्येक महिन्याला


15. महाराष्ट्र, विधान, परिषद, किती, सदस्य,. वर्णमालेनुसार लावल्यास मधला शब्द कोणता येईल ?

सदस्य
विधान
परिषद
महाराष्ट्र


16.तडकाभडकी, तडकाफडकी, तडकामडकी,तडकातटकी .वेगळा शब्द ओळखा ?

तडकातटकी
तडकाफडकी
तडकामडकी
तडकाभडकी


17. ? : भाटी :: बैल : गाय ?

बोका
मांजर
भट
भाट


18. णी स च दा र . या अक्षरापासून एक अर्थपूर्ण शब्द बनवून त्याचे मधले अक्षर कोणते ?


णी
19. मायाचे वडील पोलीस असल्याने त्यांनी भरपूर माया गोळा केली . यातील दुस-या मायाचा अर्थ काय ?

जीव
संपत्ती
प्रेम
मुली


20.औरंगजेबाने शिवरायांना धडा शिकवण्याचे ठरवले . यातील धडा या शब्दाचा अर्थ काय ?br>
पाठ
प्रकरण
शिकवणे
अद्दल


21. मरण या शब्दातील अक्षरापासून दोन अक्षरी किती अर्थपूर्ण शब्द बनवता येतील ?22. खोटे बोलणे कमी काळ टिकते. अधोरेखित शब्दाचा अर्थ काय ?

अल्पायुषी
थोडका
संयोजन
हवेप्रमाणे


23. क.लो. अ.?

करून घ्यावे
कळावे लोभ असावा.
कळावे लोकांना असे
यापैकी नाही


24.पुढील महिन्यात दोन पक्षात निवडणुका होतील . पक्ष चा अर्थ काय ?

पार्टी
पाखरू
बारा
पंधरवाडा


25. किल्ल्याभोवतालची भिंत म्हणजेच ---------?

बुरुज
खंदक
सिमा
तटभिंत


26. इखादी गोष्ट लगेच पूर्ण झाली पाहिजे असे वाटणे या अर्थाची म्हण कोणती ?

दे रे देवा पलंगावर
पी हळद नी हो गोरी
घाल घाव आणी कर तुकडा
घे दुध आणी हो पैलवान


27. माझा मित्र बातम्या सांगतो. तर माझ्या मित्राला मी काय म्हणून ओळखले पाहिजे ?

संपादक
बातमिकार
वृत्तनिर्माता
बातमीदार


28. भक्ती आयुष्यात यशस्वी होईल . वाक्याचा काळ ओळखा ?

भूतकाळ
नवाकाळ
वर्तमानकाळ
भविष्यकाळ


29. आपला राष्ट्रीय पक्षी -------आहे. उत्तराचे स्त्रीलिंग रूप कोणते ?

लांडोर
मोर
गरुड
यापैकी नाही


30. जेते या शब्दाचा समानार्थी शब्द ओळखा ?

पराभूत
विजयी
शत्रू
नेते


31. शंभू त्याच्या काकांना पत्र लिहिताना काय मायना लिहील ?

तीर्थरूप
तीर्थस्वरूप
माननीय
प्रिय


32. रामायणाचे लेखक-------?

व्यास
वाल्मिकी
लोकमान्य टिळक
विनोबा भावे


33. आमचे गुरुजी गुळाचे गणपती नाहीत. उद्देश भाग ओळखा ?

गुरुजी
आमचे गुरुजी
गुळाचा गणपती
गुरुजी गुळाचा गणपती आहेत


34. गाईचा -----असतो ?

घोळका
कळप
गठठा
यापैकी नाही


35. अणुउर्जा निर्मितीसाठी कशाची आवश्यकता असते. या वाक्याचा प्रकार ओळखा ?

उद्गारवाचक
प्रश्नार्थक
नकारार्थी
होकारार्थी


36. we throw ball with our------?

finger
hand
head
body


37. I am king of forest, I am wild animal who am I?

peacock
lion
tiger
fox


38. I will .which is the correct conracted form?

iwll
I'll
Iwill
यापैकी नाही


39. the young one of goat is called -----?

cub
kid
puppey
doe


40. which sound of letter 'u' is different?

sujit
gun
sushil
sunil


41. cricket is realeted game so parrot is -----?

green
birds
animals
vegetable


42. wet as dry, timid as -----?

slim
brave
strong
good


43. rohini go to mumbai with ram. how many letters have capital in this sentence?

2
3
1
4


44. choose the correct spelling?

creem
cream
crim
ceream


45. Mhaswad- Delhi- ink------?

bottel
kite
cot
catch


46. november is the ------- month?

7
11
10
12


47. gifts, teeth, mice, piece. which is different words?

teeth
piece
mice
यापैकी नाही


48. --------sky is blue fill correct articals?

a
the
an
यापैकी नाही


49. --------shape is book?

circle
square
tringle
star


50. We saw beautiful flowers what we say about that?

oh no
How sweet
what's
how sadONLINE Test संबंधी काही प्रतिक्रिया वा आडचणी असल्यास जरूर कळवा..?

Online Test 14Online Test

मित्रानो,

येथे तुम्ही "इयत्ता ४ थी शिष्यवृत्तीचे " साप्ताहिक 20 प्रश्नाची Online ई-टेस्ट देऊ शकता आणि त्या ई-टेस्ट चा ताबडतोब निकाल पाहू शकता. जर याबद्दल तुमच्या काही अडचणी वा प्रतिक्रिया असतील असतील तर खालील लिंक व्दारे कळवा..!
-->प्रतिक्रिया..!

कृपया तुमचे नांव टाका:
1.चंडोल पक्ष्यासारखे --------- ?

दुखी
आनंदी
चपळ
धूर्त


2. एकच पेला याचे लेखक ------- >

केशवकुमार
शिवाजी सावंत
गोविंदाग्रज
कुसुमाग्रज


3.ललाट याचा समानार्थी शब्द सांगा ? .

कपाळ
भंडार
लहान बाळ
सौंदर्य


4. हर्षुचे सौंदर्य खुलून दिसत होते . यात किती नामे आली आहेत ? .
एकही नाही


5. -------तसा बेटा कुंभार तसा लोटा .रिकाम्या जागी येणा-या शब्दाचा समानार्थी शब्द सांगा ?

घर
वडील
आई
आनंद


6. we listen with our ------ ? .

eya
ear
mouth
nose


7. brave : lion :: ? : fox .

honest
strong
small
cunning


8. ७२ रु.किलोचे सव्वा किलो पेढे घेतले ,दुकानदारास १०० रु. ची नोट दिल्यास किती रु. परत मिळतील ?.

१५
१०
२५
५०


9. २ मीटर ४० सेंमी लांबीच्या तारेचे ४ समभूज त्रिकोण बनवल्यास प्रत्येक त्रिकोणाची बाजू किती असेल ?

३० .
८० .
२० .
४0


10. ५० पै.ची ५०० नाणी देवून ५ रु.ची किती नाणी घ्याल ?.

१००
५०
१०५
१११


11. महाराष्ट्रात सर्वात कमी लोकसंख्या -------जिल्ह्यात आहे ?.

सिंधुदुर्ग
सातारा
अमरावती
कोल्हापूर


12. ४० अंश छेद ५० भागापैकी ३० अंश छेद ५० भाग पाण्याखाली आहे तर पाण्यात किती भाग असेल .

३ अंश छेद ७
१ अंश छेद ५
५ अंश छेद ७
८ अंश छेद ७


13. एका १०० पानी पुस्तकावर पान क्रमांक टाकताना ६ चा खिळा किती वेळा वापरावा लागेल = ? .

१२
२७
६५
१९


14. स्वराज्याची शपथ घेवून शिवराय ------- येथे गेले . ?

लाल महाल
शिवनेरी
राजगड
बंगळूर


15. सहकारी संस्थेचा नफा कोणाला असतो . ?.

समाजाला
सरकारला
कोणालाच नाही
सदस्यांना


16. कोमलची मावशी माझ्या वडिलाची आई आहे तर तिच्या एकुलत्या एका सुनेचा मुलगा माझा कोण ?

चुलता
भाऊ
आतेभाऊ
पुतण्या


17. एका वर्तुळाला ------केंद्रबिंदू असतात ?.
अनंत


18. उत्तरेकडे तोंड असणा-या घरातून बाहेर पडून दोन वेळा उजवीकडे वळल्यास पाठीमागील दिशा कोणती असेल ? .

दक्षिण
पश्चिम
उत्तर
पूर्व


19. २७ मार्च पासून १७ दिवस दुध घेतल्यास किती तारखेपर्यंत दुध घेतले ?

११ एप्रिल
१२ एप्रिल
१४ एप्रिल
१३ मार्च


20. झोपल्यास आपण श्वसनात --------- घेतो ?.

कार्बन डायक्साईड
नायट्रोजन
काहीच नाही
आक्सिजन

ONLINE Test संबंधी काही प्रतिक्रिया वा आडचणी असल्यास जरूर कळवा..?

Online Test 13


Online Test

मित्रानो,

येथे तुम्ही "इयत्ता ४ थी शिष्यवृत्तीचे " दररोज नवीन 20 प्रश्नाची Online ई-टेस्ट देऊ शकता आणि त्या ई-टेस्ट चा ताबडतोब निकाल पाहू शकता. जर याबद्दल तुमच्या काही अडचणी वा प्रतिक्रिया असतील असतील तर खालील लिंक व्दारे कळवा..!

-->प्रतिक्रिया..!

कृपया तुमचे नांव टाका:

1.माझ्या आजोबांना औटकी येते. औटकीचा अर्थ काय ?

नृत्याचा प्रकार
पाढयाचा प्रकार
कुस्तीचा प्रकार
लेखनाचा प्रकार


2. पांढ-या पायाची याचा अर्थ काय >

नशीबवान
सुंदर मुलगी
अपशकुनी
रोगिष्ठ


3. रूपे हे ------? .

रत्न
वन
विशेषण
सौंदर्य


4. शिवराय स्वार्थी राजे नव्हते . वाक्याचा प्रकार ओळखा .

होकारार्थी
नकारार्थी
प्रश्नार्थक
उद्गारवाचक


5. परिस्थितीनुसार वागावे ,राहावे . या अर्थाची म्हणा ओळखा ?

अडला हरी गाढवाचे पाय धरी
देश तसा वेश
मनी वसे ते स्वप्नी दिसे
दिल्या घरी सुखी राहा


6. man : woman :: elephant :: ? .

lion
doe
kangaro
sheep


7. which is the correct spelling?.

dughter
doughtar
daujhter
daughter


8. सव्वाशे रुपयात सव्वाशे पेरू येतात तर पाऊणशे रु. किती पेरू येतील ?.

४५
७५
२५
५०


9. मोहनराव यांच्याकडील गोठ्यात ८०० पाय दिसतात तर गोठ्यात किती गाई असतील ?

३०० .
८० .
२०० .
४00


10. १८ च्या १० पटीत त्याचा वर्ग मिसळल्यास येणारे उत्तर म्हणजे ५ रु च्या ----नोटा ?.

५०
१००
१०५
११०


11.महाराष्ट्रात सर्वात जास्त पाऊस पडणारे ठिकाण -------जिल्ह्यात आहे ?.

सिंधुदुर्ग
सातारा
अमरावती
कोल्हापूर


12. ५० ते ७० मधील मुल संख्याची बेरीज कितीच्या १० पट येईल.

२०
२४
१२
२१


13. २ शतक , ० एकक , १ सहस्त्र , ७ दशक = ? .

१२८०
१२७५
१२६५
१२७०


14. भारताचे मध्यवर्ती ठिकाण -----आहे. ?

नागपूर
अमरावती
सोलापूर
लातूर


15.जेवढ्या रांगा तेवढीच मुले ,श्रेया रांगेत मध्यभागी ९ व्या स्थानावर आहे तर तेथे एकूण किती मुले असतील . ?.

२७०
३२४
४००
२८९


16. माझ्या वडिलाच्या भावाच्या पत्नीचा मुलगा माझा कोण ?

चुलता
चुलतभाऊ
आतेभाऊ
पुतण्या


17. ३० व्यास असल्यास त्रिज्या हि कितीच्या ५ पट असेल ?.18. सूर्यास्त पाठीवर असताना समोरून विष्णू आल्यास त्याचा डावा हात कोणत्या दिशेला असेल ? .

उत्तर
पश्चिम
दक्षिण
पूर्व


19. २७ मार्चला गुरुवार तर महिन्याची सुरुवात -----वाराने झाली असेल ?

मंगळावर
शनिवार
शुक्रवार
रविवार


20. साडे सहा तास म्हणजे किती मिनिटे ?.

६५०
६३०
३५०
३९०

ONLINE Test संबंधी काही प्रतिक्रिया वा आडचणी असल्यास जरूर कळवा..?

Online Test no- 12

Online Test

मित्रानो,

येथे तुम्ही "इयत्ता ४ थी शिष्यवृत्तीचे " दररोज नवीन 20 प्रश्नाची Online ई-टेस्ट देऊ शकता आणि त्या ई-टेस्ट चा ताबडतोब निकाल पाहू शकता. जर याबद्दल तुमच्या काही अडचणी वा प्रतिक्रिया असतील असतील तर खालील लिंक व्दारे कळवा..!
-->प्रतिक्रिया..!

कृपया तुमचे नांव टाका:
1. सरिता धावत धावत सरीतेत शिरली. यातील दुस-या सरितेचा अर्थ काय ?

मुलगी
नदी
मैत्रीण
विज


2.मोडेन पण ------- ?.

पडणार नाही
सोडणार नाही
वाकणार नाही
धावणार नाही


3. म. का. कारखानीस ---------चे कवी आहेत ? .

खार
कवी
पाऊस
वासरू


4 .जित्याची खोड --------.

कधीच जात नाही
मेल्याशिवाय जात नाही
कधीतरी जाते
मोठेपणी जाते


5. लीळाचरित्र -------च्या आठवणी आहेत ?

एकनाथ
श्री.चक्रधर स्वामी
रामदास
तुकाराम


6. before octomber -------- month ? .

november
september
august
december


7. can't,don't,hav'e,won't. click wrong words?.

don't
can't
won't
hav'e


8. ३०० नाणी ५० पै. व १२ नोटा ५ रु.च्या तर १ रुच्या किती नोटा येतील ?.

१२०
२१०
६४
५२


9.७ अंश छेद ११ भाग भरला तर रिकाम्या राहिलेल्या भागाच्या अंशाची १२ पट किती असेल.

२२.
८ .
४८ .10. पावणे सहा वाजता मिनिटकाटा कितीवार असतो ?.
१२


11.तानाजी मालुसरे --------जिल्ह्यातील होता ?.

रायगड
रत्नागिरी
पुणे
मुंबई


12.२५६ : ४ :: ७५५ : ? :? .

१००
३०
४५
१७


13. सर्वसाधारण सर्वांना एकूण --------दात असतात ? .

१५
५०
२०
३२


14. व्यंकोजी व संभाजी यांचे नाते काय ?

चुलते-पुतणे
चुलत भाऊ
भाऊ भाऊ
सावत्र भाऊ


15. उत्तरेकडे तोंड असताना कितीवेळा डावीकडे वळल्यास त्याच्या विरुध्द दिशेला तोंड होईल . ?.16. रामाचा वाढदिवस गुरुवारी ३ जाने. झाला तर मागील वर्षीचा नातल कोणत्या वारी झाला असेल =?

सोमवार
मंगळवार
बुधवार
गुरुवार


17. २३ जानेवारीपासून १६ दिवस राजा घेतल्यास किती तारखेला हजार व्हावे लागेल ?.

८ फेब्रु
४फेब्रु
६ फेब्रु
७ फेब्र


18. ३६ परीमिती असना-या चौकोनाच्या एका बाजूची तेवढीच पट केल्यास त्याचे वर्गमूळ किती असेल ? .

८१


१२


19.सव्वा ५ किलो साखरेपैकी १२५० ग्रम साखर संपल्यास किती ग्रम शिल्लक राहील ?

४००० किलो
४००० ग्रम
४०००० ग्रम
४०४० ग्रम


20. पावणे सात रु म्हणजे २५ पै. किती नाणे ?.

२५
४०
३६
२७

ONLINE Test संबंधी काही प्रतिक्रिया वा आडचणी असल्यास जरूर कळवा..?

Online Test 12


Online Test

मित्रानो,

येथे तुम्ही "इयत्ता ४ थी शिष्यवृत्तीचे " दररोज नवीन 20 प्रश्नाची Online ई-टेस्ट देऊ शकता आणि त्या ई-टेस्ट चा ताबडतोब निकाल पाहू शकता. जर याबद्दल तुमच्या काही अडचणी वा प्रतिक्रिया असतील असतील तर खालील लिंक व्दारे कळवा..!
-->प्रतिक्रिया..!

कृपया तुमचे नांव टाका:
1. सरिता धावत धावत सरीतेत शिरली. यातील दुस-या सरिताचा अर्थ काय ?

मुलगी
नदी
मैत्रीण
स्त्री


2. मोडेन पण ------- ?.

पडणार नाही
धावणार नाही
वाकणार नाही
सोडणार नाही


3. म. का कारखानीस -----चे कवी आहेत ? .

खार
कवी
पाऊस
वासरू


4. सी .आर. सी. म्हसवड ही महाराष्ट्रातील उत्तम शैक्षणिक साईट आहे. यातील उद्देशाची जात ओळखा .

विशेषण
नाम
क्रियापद
सर्वनाम


5. इलाज या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्दासाठी त्या शब्दापूर्वी काय लावाल ?

बे
ना
कु6. pot---- sit, tall, van ? .

yak
run
hand
wall


7. catch, camel, cock, cell, count. find different word?.

catch
cock
count
cell


8. दररोज १५०० मिली दुध घेतल्यास एप्रिल महिन्यात किती दुध घेतले असेल ?.

४५०० लि
४५ लि
४५००० लि
५० लि


9. ७ अंश छेद ११ भाग भरला तर रिकाम्या राहिलेल्या भागाच्या अंशाची बारा पट किती असेल.

२२.
३२ .
४८ .
४०


10. ३०० नाणी ५० पै. व ५ रु.ची १२ नाणी तर १ रु ची किती नाणी मिळतील ?.

८५०
२१०
५४६
६००


11. बेबी का मकबरा ------शहरात आहे. ?.

औरंगाबाद
नागपूर
पुणे
मुंबई


12. २६८ : ४ :: ८५५ : ? .

४५
३५
९१
२१


13. आपल्याला सर्वसाधारण ------दात असतात ? .

२५
३५
२०
३२


14. तानाजी मालुसरे ------जिल्ह्यातील होते ?

रायगड
पुणे
रत्नागिरी
उमरठे


15. उत्तरेकडे तोंड असल्यास किती वेळा डावीकडे वळल्यास त्याच्या विरुध्द दिशेला तोंड होईल?.16. ९ डिसेंबर रोजी २२ दिवसाच्या रजेवरून कवठाळे सर परतले तर किती तारखेपासून रजेवर गेले होते =?

३० डिसे
१८ नोव्हें
१९ नोव्हें
१७ नोव्हें


17.सव्वा पाच किलो साखरेपैकी १२५० ग्रम साखर वापरली तर किती ग्रम साखर शिल्लक राहील ?.

४००० ग्रम
४००० किलो
४०४० ग्रम
४००००ग्रम


18. ३ जाने.ला गुरुवारी रामचा वाढदिवस होता तर मागील नाताळ कोणत्या वारी झाला असेल ? .

सोमवार
बुधवार
मंगळवार
गुरुवार


19. ४ च्या वर्गा एवढ्या पाय-या आहेत मी ३ -या पायरीवर असेन तर शेवटच्या पायरीवर जाण्यासाठी मला किती पाय-या चढाव्या लागतील ?

१३
१२
१४
११


20. ८४ महिने फरक असलेल्या दोघांपैकी मोठ्याचे वय २३ असल्यास लहानाचे वय किती असेल ?.

२५

३६
१६

ONLINE Test संबंधी काही प्रतिक्रिया वा आडचणी असल्यास जरूर कळवा..?