Ganesh Narale Result


 जि .प. शाळा विजयनगर ता. माण जि सातारा  ऑनलाईन निकाल  २०२०-२१.
30 Jan 2015
Online Test

मित्रानो,

येथे तुम्ही "इयत्ता ४ थी शिष्यवृत्तीचे " दररोज नवीन 20 प्रश्नाची Online ई-टेस्ट देऊ शकता आणि त्या ई-टेस्ट चा ताबडतोब निकाल पाहू शकता. जर याबद्दल तुमच्या काही अडचणी वा प्रतिक्रिया असतील असतील तर खालील लिंक व्दारे कळवा..!

-->प्रतिक्रिया..!

कृपया तुमचे नांव टाका:

1. त्र्यंबक बापुजी ठोंबरे यांचे टोपणनाव काय आहे ? .

कुसुमाग्रज
बालकवी
केशवकुमार
महात्मा


2. 'शेवट जवळ येणे' या अर्थाचा वाक्प्रचार कोणता ?.

चाहूल लागणे
खजील होणे
घटका भरणे
कंठ दाटून येणे


3. ५० वर्षानंतर कोणता महत्सोव साजरा करतात .

सुवर्ण महोत्सव
रौप्य महोत्सव
अमृत महोत्सव
शताब्दी महोत्सव


4. सुगरणीचे घर कोणते ?

पोळे
खोपा
जाळे
ढोली


5. संगत -----------------जोडशब्द पूर्ण करा . ?

पंगत
सोबत
सखा
बाजूला


6. Which is the realeted word of ' write ' ? .

reapet
read
paly
pull


7. Work is ---------complit the motto's ?.

hard
regular
good
worship


8. पावणे चार तास म्हणजे किती मिनिटे ?.

७५० मी
२२५ मी
३७५ मी
७५०० मी


9. १०० च्या सहा नोटा देवून त्यात ५ रु च्या किती नोटा येतील ? .

१५० .
१०५ .
१२० .
५४


10. २० ते ४० मध्ये संयुक्त संख्या किती आहेत ?.

१८
१७
१६
१५


11. ३०० गुणिले २० वजा २ शतक = ?.

५८०० .
६२००
४००० .
४८०० .


12. देहू गावाचे संत कोण होते ? .

ज्ञानेश्वर
तुकाराम
नामदेव
रामदास


13. दीपाबाई शिवरायाच्या कोण होत्या ? .

आत्या
मावशी
बहिण
वहिनी


14.उद्या शुक्रवारी सहा पेपर पैकी शेवटचा पेपर आहे तर तिसरा पेपर कोणत्या वारी झाला ?

मंगळवार
सोमवार
बुधवार
रविवार


15.९ मीटर बाजू असणा-या समभूज त्रिकोणाची परिमिती किती ?

३६ मीटर
१८ मीटर
२४ मीटर
२७ मीटर


16.२३ मुलांच्या रांगेत शेवटून मोजल्यास मध्यभागी असणा-या मुलाचा क्रमांक कितवा ? ?

११
१२
१३
१४


17. ९८१ : ? : : ४१६ : ४ .


१८

सर्व बरोबर


18. ३९ ,४१६,५२५ ? .

७४९
२२५
६३६
२५०


19. पाणी शुद्ध करण्याच्या ठिकाणाला ---------------म्हणतात ?

पाणी स्वच्छता
जलशुद्धीकरण
जलभरण
जलपुनर्भरण


20. कोयना येथे --------------------------केंद्र आहे. ?.

पवनउर्जा निर्मिती
औष्णिक विद्युत निर्मिती
सर्व बरोबर
जलविद्युतनिर्मिती

ONLINE Test संबंधी काही प्रतिक्रिया वा आडचणी असल्यास जरूर कळवा..?

29 Jan 2015
Online Test

मित्रानो,

येथे तुम्ही "इयत्ता ४ थी शिष्यवृत्तीचे " दररोज नवीन 20 प्रश्नाची Online ई-टेस्ट देऊ शकता आणि त्या ई-टेस्ट चा ताबडतोब निकाल पाहू शकता. जर याबद्दल तुमच्या काही अडचणी वा प्रतिक्रिया असतील असतील तर खालील लिंक व्दारे कळवा..!
-->प्रतिक्रिया..!

कृपया तुमचे नांव टाका:
1. पार्वती म्हणाली तुम्ही सर्व जणी आनंदात रहा. या वाक्यात किती जोडाक्षरे आली आहेत ? .2. वेगळा शब्द ओळखा ?.

चप्पल
भिंत
बूट
वीट


3. चाचा हे टोपणनाव कोणाचे आहे .

पंडित नेहरू
सावरकर
गांधीजी
भाऊराव पाटील


4. उद्या -----------------सार्वजन सहलीला जाऊया . रिकाम्या जागी योग्य सर्वनाम ओळखा ?

मी
आपण
मला
तू


5. आडला हरी गाढवाचे पाय धरी या म्हणीचा अर्थ काय ?

दोन्ही बाजूने संकटे
वाईट काळात मुर्खाचीही विनवणी करावी लागते
संकटात मदत करतो तोच खरा मित्र
मूर्खाची साथन देणे


6. Which is the 11th month ? .

feb
NOv
oct
dec


7. When we meet your friend at 7.pm what we say ?.

good morning
good afternoon
hello ,how are you
good evening


8. सात किमी पैकी सव्वा तीन किमी रस्ता पूर्ण झाला तर किती मीटर रस्ता अपूर्ण आहे ?.

३७५० किमी
३७५० मी
३७५० सेंमी
३७५०० मीटर


9. १३ चा वर्ग बेरीज ५ चा वर्ग वजा ७ चा वर्ग = ? .

१५४ .
१०४५ .
१४५ .
१०५४


10. ५६४३ भागिले १२ तर भागाकार किती येईल ?.

४०७०
४७०
३७०
३०७०


11. ३० ते ४० मधील मुळ संख्याची बेरीज किती ?.

६८ .
२००
३६० .
२५ .


12. सिद्दी जौहरने कोणत्या किल्ल्याला वेढा दिला होता ? .

पुरंदर
पन्हाळा
प्रतापगड
शिवनेरी


13. संभाजीराजे यांचे आजोळ कोणते ? .

वेरूळ
सिंदखेडराजा
सातारा
फलटण


14.४ मीटर अंतरावर एक मुलगा उभा असल्यास ४ थ्या व ९ व्या मुळात किती अंतर असेल ?

२०
१६
२४
३६


15.९ ठिकाणी दोरी कापल्यास ३ मीटरचा एक तुकडा झाला तर दोरीची लांबी किती असेल ?

२७ मीटर
३३ मीटर
२४ मीटर
३० मीटर


16.राजूला तीन बहिणी असून ते सर्व चार भावंडे आहेत तर त्यांच्या आई वडिलांना एकूण किती आपत्य आहेत ? ?17. दवाखाना : परिचारिका : : शाळा : ? .

शिक्षिका
मुले
पालक
सर्व बरोबर


18. ५०, १७ , ८२ ? .
२५


19. दुधाचे दही कशाच्या मदतीने होते ?

पाणी
विरझन
दुध
सर्व बरोबर


20. रिकाम्या भांड्यातही -------------------असतेच ?.

घाण
चकाकी
काहीही नाही
हवा

ONLINE Test संबंधी काही प्रतिक्रिया वा आडचणी असल्यास जरूर कळवा..?

28 Jan 2015
Online Test

मित्रानो,

येथे तुम्ही "इयत्ता ४ थी शिष्यवृत्तीचे " दररोज नवीन 20 प्रश्नाची Online ई-टेस्ट देऊ शकता आणि त्या ई-टेस्ट चा ताबडतोब निकाल पाहू शकता. जर याबद्दल तुमच्या काही अडचणी वा प्रतिक्रिया असतील असतील तर खालील लिंक व्दारे कळवा..!

-->प्रतिक्रिया..!

कृपया तुमचे नांव टाका:

1. धरतीची आम्ही लेकेरे भाग्यवान. या तील धरती या शब्दाचा अर्थ काय .

आधार
जमीन
माती
सोबती


2. पंधरा डझन केळी उद्या लागणार आहेत . वाक्याचा काळ ओळखा ?.

वर्तमानकाळ
भूतकाळ
भविष्यकाळ
सर्व बरोबर


3. आई म्हणाली तुम्ही उद्या सहलीला जाणार आहात का या वाक्यात किती विरामचिन्हे येतील .4. व्यासांनी लिहिलेला ग्रंथ कोणता ?

रामायण
महाभारत
ययाती
गीतारहस्य


5. 'वचक बसणे' या वाकप्रचाराचा अर्थ काय ?

मागे लागणे
घाबरणे
आशीर्वाद देणे
दिशाभूल करणे


6. shut. chosse the correct opposite words ? .

up
open
down
close


7. We live ---------- ?.

cave
cannel
hole
house


8. ३, ७, २, या अंकापासून तयार होणारी मोठ्याय मोठी ५ अंकी संख्या कोणती ?.

२२२३७
७७७३२
७७७२३
७३२००


9. ३१ नंतरची पाचवी मुळ संख्या कोणती ? .

४७ .
५९ .
५३ .
६१


10. सव्वा दोन ला सुरु झालेला पेपर अडीच तासांनी सुटल्यास पेपर किती वाजाता सुटला असेल ?.

४.३०
४.४५
३.४५
५.४५


11. १००२३ या संख्येतील अंकाच्या बेरजेच्या अंकाचा वर्ग किती ?.

३६ .
२००
३६० .
२५ .


12. शिवरायांच्या गुप्तहेर खात्याचा प्रमुख कोण होता ? .

शिवा काशीद
बहिर्जी नाईक
हंबीरराव मोहिते
तानाजी मालुसरे


13. संभाजीराजे यांचे आजोळ कोणते ? .

वेरूळ
सिंदखेडराजा
सातारा
फलटण


14.४ मीटर अंतरावर एक मुलगा उभा असल्यास ४ थ्या व ९ व्या मुळात किती अंतर असेल ?

२०
१६
२४
३६


15.९ ठिकाणी दोरी कापल्यास ३ मीटरचा एक तुकडा झाला तर दोरीची लांबी किती असेल ?

२७ मीटर
३३ मीटर
२४ मीटर
३० मीटर


16.राजूला तीन बहिणी असून ते सर्व चार भावंडे आहेत तर त्यांच्या आई वडिलांना एकूण किती आपत्य आहेत ? ?17. दवाखाना : परिचारिका : : शाळा : ? .

शिक्षिका
मुले
पालक
सर्व बरोबर


18. ५०, १७ , ८२ ? .
२५


19. दुधाचे दही कशाच्या मदतीने होते ?

पाणी
विरझन
दुध
सर्व बरोबर


20. रिकाम्या भांड्यातही -------------------असतेच ?.

घाण
चकाकी
काहीही नाही
हवा

ONLINE Test संबंधी काही प्रतिक्रिया वा आडचणी असल्यास जरूर कळवा..?

27 Jan 2015
Online Test

मित्रानो,

येथे तुम्ही "इयत्ता ४ थी शिष्यवृत्तीचे " दररोज नवीन 20 प्रश्नाची Online ई-टेस्ट देऊ शकता आणि त्या ई-टेस्ट चा ताबडतोब निकाल पाहू शकता. जर याबद्दल तुमच्या काही अडचणी वा प्रतिक्रिया असतील असतील तर खालील लिंक व्दारे कळवा..!

-->प्रतिक्रिया..!

कृपया तुमचे नांव टाका:

1. सोयरे --------------जोडशब्द पूर्ण करा .

सगे
धायरे
पाहुणे
मित्र


2. फुकटची वस्तू महत्वाची वाटत नाही . या वाक्यातील विशेषण ओळखा ?.

वस्तू
महत्त्व
फुकट
नाही


3. वाक्याचा काळ हा वाक्याच्या -------------------वरून समजतो ? .

क्रियापद
नाम
विशेषण
सर्वनाम


4. राजर्षी हे टोपणनाव कोणाचे आहे ?

जोतीराव फुले
शाहू महाराज
गोपाळ गणेश आगरकर
पांडूरंग सदाशिव साने


5. वर या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ओळखा ?

मागे
वधू
आशीर्वाद
दिशा


6. Which is the correct contracted form ? .

willn't
won't
wouldn't
will'not


7. possibal. chosse the correct opposite words ?.

disable
inpossibal
notpossibal
impossibal


8. दीड हजाराच्या मागील ७ वी सम संख्या कोणती ?.

१५८६
१४८६
१४९६
१४०८६


9. साडे तेरा रु.ची वांगी घेवून दुकानदारास १० रु च्या दोन नोटा दिल्यास किती रु. परत येतील ? .

साडे सात .
साडे पाच .
साडे सहा रु. .
साडे आठ


10. सव्वा चार वाजता घड्याळात --------------------कोन होतो ?.

काटकोन
लघुकोन
विशालकोन
त्रिकोण


11. सव्वा पाच हजार, साडेसह हजार, पावणे सहा हजार, सव्वा तीन हजार, साडेचार हजार . या संख्या उतरत्या क्रमाने लावल्यास शेवटची संख्या कोणती येईल ?.

सव्वा तीन हजार .
साडे सहा हजार
साडे पाच हजार .
साडे चार हजार .


12. सिंहगड चे जुने नाव काय ? .

पुरंदर
कोंढाणा
शिवनेरी
प्रतापगड


13. जिजाबाई चा मृत्यू ------------------साली झाला ? .

१६८०
१६६६
१६७३
१६७४


14.पाच आठवडे पाच दिवस म्हणजे किती दिवस ?

४०
६५
४७
४५


15.१३ तारखेपासून १३ दिवस दुध घेतल्यास शेवटी किती तारखेला दुध घेतले असेल ?

२६
२७
२४
२५


16.४० भागिले ८ बेरीज ५ वजा ५ = ? ?17. दोन वह्यांच्या किमंतीत ५ पेन येतात एक पेन जर चार रुपयास येत असल्यास एका वहीची किंमत किती .

१०
२०

१५


18. २३ जाने पासून १३ दिवसाच्या रजेवर गेल्यास शाळेत कधी हजर झाले पाहिजे ? .

५ फेब्रु
३ फेब्रु
४ फेब्रु
६ फेब्रु


19.प्राण्याच्या अंगावरील केस कोणत्या ऋतूत दाट होतात ?

पावसाळा
हिवाळा
उन्हाळा
सर्व बरोबर


20. सोडवाटर मध्ये कोणता वायू असतो ?.

आक्सिजन
नायट्रोजन
कोणताही नाही
कार्बनडायआक्साईड

ONLINE Test संबंधी काही प्रतिक्रिया वा आडचणी असल्यास जरूर कळवा..?

Pranaya Narale Result


 जि .प. शाळा विजयनगर ता. माण जि सातारा  ऑनलाईन निकाल  २०२०-२१.
23 Jan 2015
Online Test

मित्रानो,

येथे तुम्ही "इयत्ता ४ थी शिष्यवृत्तीचे " दररोज नवीन 20 प्रश्नाची Online ई-टेस्ट देऊ शकता आणि त्या ई-टेस्ट चा ताबडतोब निकाल पाहू शकता. जर याबद्दल तुमच्या काही अडचणी वा प्रतिक्रिया असतील असतील तर खालील लिंक व्दारे कळवा..!

-->प्रतिक्रिया..!

कृपया तुमचे नांव टाका:

1. मला मोर फार आवडतो . या वाक्यातील विशेषण कोणते ?

मोर
फार
मला
आवडतो


2. केलेला उपदेश एकूण सोडून देणे. या अर्थाची म्हण कोणती ?.

एकवे जनाचे करावे मनाचे
अडला हरी गाढवाचे पाय धरी
नळी फुंकिली सोनारे .....
इकडे आड तिकडे विहीर


3. खालील शब्द वर्णानुक्रमे लावल्यास तिसरा शब्द कोणता येईल ? .

विष्णू
मोहन
राहुल
शाहीर


4. राधा डोक्यावर पाटी घेवून शेताकडे निघाली . पाटी या शब्दाचा अर्थ काय ?

लिहिण्याची पाटी
टोपली
शरीराचा भाग
मागे


5. 'शीर' हा प्रत्यय खालीलपैकी कोणत्या शब्दाला योग्य असेल ?

दम
वक्त
बाणे
पीळ


6. -------comes between saturday and monday ? .

thursday
sunday
friday
tuesday


7. she- eat- tea--- ?.

ear
hand
face
apple


8. सव्वा सहा हजार म्हणजे किती शतक ?.

६२०
६२
६२५०
५२५


9. ८ अंश छेद ९ भाग पाण्यापैकी ३ अंश छेद ९ भाग पाणी संपल्यास किती पाणी शिल्लक राहिले ? .

४ अंश छेद ९ .
६ अंश छेद ९ .
५ अंश छेद ९ .
७ अंश छेद ९


10. पावणे पाच किलो गव्हात सव्वाशे ग्रम खडे निघाल्यास शिल्लक गव्हाचे वजन किती ?.

४७२५ ग्रम
४६२५ ग्रम
५७२५ ग्रम
३७२५ ग्रम


11. २०० मीटर परिमिती असणा-या चौरसाची बाजू किती ?.

५० मी .
२०
१०० .
४०० .


12. पन्हाळ्याला वेढा कोणी दिला होता ? .

शायस्तखान
सिद्दी जौहर
अफजलखान
दिलेरखान


13. भोसाल्याचे मुळ गाव कोणते ? .

सिंधुदुर्ग
रायगड
शिवनेरी
वेरूळ


14.१२० ते १३० क्रमांका पर्यंत असलेल्या १० रु च्या नोटा असल्यास किती रुपये होतील ?

११० रु
१००
१२०
९०


15.२७ जाने ला मंगळवार असल्यास त्या महिन्यात पहिला मंगळवार किती तारखेला असेल ?16.वरद = २३४ , शरद = ५३४ , वरण = २३७ तर दर = ? ?

३४
४३
३७
२४


17. चालक : बस : : ? : विमान .

वैमानिक
माहूत
घोडेस्वार
सर्व बरोबर


18. खालीलपैकी मानवनिर्मित आपत्ती कोणती ? .

महापूर
भूकंप
अपघात
वादळ


19.३१ मुलांच्या रांगेत सुरुवातीपासून मोजल्यास शेवटच्या मुलाचा क्रमांक कितवा येईल ?


३१
३०
सर्व बरोबर


20. गारपीट झाल्याने काय होते ?.

शेतीला फायदा होतो
बर्फ मिळतो
काहीच होत नाही
फळबागांचे नुकसान होते

ONLINE Test संबंधी काही प्रतिक्रिया वा आडचणी असल्यास जरूर कळवा..?

22 Jan 2015
Online Test

मित्रानो,

येथे तुम्ही "इयत्ता ४ थी शिष्यवृत्तीचे " दररोज नवीन 20 प्रश्नाची Online ई-टेस्ट देऊ शकता आणि त्या ई-टेस्ट चा ताबडतोब निकाल पाहू शकता. जर याबद्दल तुमच्या काही अडचणी वा प्रतिक्रिया असतील असतील तर खालील लिंक व्दारे कळवा..!

-->प्रतिक्रिया..!

कृपया तुमचे नांव टाका:

1. पांडूरंग सदाशिव साने यांचे टोपणनाव काय ?

गुरुजी
साने गुरुजी
महात्मा
लोकमान्य


2. आम्ही हरल्याने दुस-यांच्या गळ्यात हार पडले . या वाक्यातील दुस-या हारच अर्थ काय ?.

पराभव
साखरेचा हार
फुलांच्या माळा
सर्व बरोबर


3. ब-याच मुलांनी पुस्तके वाचली. या वाक्यात अनेकवचनी किती शब्द आले आहेत. ? .4. भरपूर गाई एकत्रित असल्यास त्यांच्या समूहाला काय म्हणाल ?

गठ्ठा
कळप
घोळका
गर्दी


5. मी आणि माझी आजी प्रवासाला निघालो. या वाक्यात दोन अक्षरी किती शब्द आले आहेत ?6. fly sound is---------- ? .

cry
buzzing
bark
no sound


7. We watch our------- ?.

ear
hand
face
eye


8. पावणे पाच तास म्हणजे किती मिनिटे ?.

३५०
२८५
४७५
५२५


9. सव्वा नऊ लिटर दुधापैकी अडीच लिटर दुध संपल्यास किती दुध शिल्लक राहिले ? .

सव्वा सात लिटर .
पावणे आठ लिटर .
पावणे सात लिटर .
साडे सहा लिटर


10. २३४६७ या संख्येतील सहस्त्र स्थानाच्या अंकाची स्थानिक किंमत म्हणजे किती दशक होय ?.

३०
३००
३३०
३०००


11. २० रु च्या २० नोटा देवून २ रु च्या किती नोटा येतील ?.

२०० .
२०
१०० .
४०० .


12. १६७४ साली कोणती घटना घडली ? .

पुरंदरचा तह
राज्याभिषेक
आग्र्याहून सुटका
स्वराज्याचे तोरण बांधले


13. दक्षिण भारतातील शिवरायाचा किल्ला कोणता ? .

सिंधुदुर्ग
रायगड
शिवनेरी
जिंजी


14.७ : ६३ : : ५ : ?

४५
५०
४०
३५


15.पाच दिवसाच्या प्रवासा नंतर उद्या शुक्रवारी मी पोहोचेन तर प्रवास कोणत्या वारी सुरु झाला असेल ?

रविवार
मंगळवार
शनिवार
सोमवार


16.२९ मुलांच्या रांगेत समोरून दुस-या मुलाचा पाठीमागून कितवा क्रमांक येईल ?


२८
२९
२७


17. ५ : ३० : : ? : ७२ .18. घाण पाणी नदीत सोडल्याने --------------प्रदूषण होते ? .

वायू प्रदूषण
ध्वनी प्रदूषण
जलप्रदुषण
सर्व बरोबर


19.महाराष्ट्राच्या उत्तर सीमेवर ----------------------पर्वत आहे. ?

सह्याद्री
सातपुडा पर्वत
महादेव डोंगर
सर्व बरोबर


20. जसे जसे उंच जावे तसे तसे हवा ------------------ ?.

दाट
सम
विषम
विरळ

ONLINE Test संबंधी काही प्रतिक्रिया वा आडचणी असल्यास जरूर कळवा..?

संगणक कार्यशाळा यशस्वी दि.१८/०१/२०१५ रविवार शिक्षक भवन पुणे येथे संपूर्ण महाराष्ट्रातून निवडक १०० लोकांना संगणक कार्यशाळेसाठी बोलावले तरीसुद्धा जवळपास १५० शिक्षक स्वयं स्फूर्तीने ५०० किमी पेक्षा जास्त अंतरावरून आले व दिवसभर कार्यशाळा अतिशय उत्तम पार पडली हे आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने पार पडले . कार्यशाळेसाठी ज्ञानप्रबोधिनी चे प्रशांत सर आणि MKCL चे उदय सर यांनी उत्तम मार्गदर्शन केले सर्वांचे खूप आभार . भरपूर जिल्ह्यातून तिकडे कार्यशाळा आयोजित करण्यासाठी फोन व इमेल्स येत आहेत लवकरच सगळीकडे कार्यशाळा घेवून प्राथमिक शिक्षणात आणि प्रशासनात एक सुलभता व सहजता आणण्याचा प्रयत्नच नाही तर यशही मिळवूया त्यासाठी आपल्या सर्वांच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे. आपल्या प्रतीक्रेयेच्या प्रतीक्षेत ......

काही प्रतिक्रिया
नमस्कार

काल जी hightech मेजवानी तुम्ही आम्हास दिली त्याबद्दल राम सर व बालाजी सर आपल्या दोघांचा मी शतशः आभारी आहे 

कालच्या कार्यशाळेला अकोले (अहमदनगर ) मधील माझ्यासह १५ जन हजर होते. 

तुम्ही दिलेल्या ज्ञानाचा आम्ही पूर्ण वापर करण्याची ग्वाही देत आहोत 

माझ्या तालुक्यात अशीच एक संगणक  कार्यशाळा आयोजित करण्याची आमची इच्छा आहे. 

तरी आपला होकार / नकार कळवावा . 

पुनश्च एकदा धन्यवाद 

प्रतिक नेटके 
अकोले अहमदनगर 
९३७२८८८०६९
आपल्या धडपडीला माझा सलाम......!
 आपण करत असलेल्या कार्यामुळे शिक्षकांचा पर्यायाने शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यास मदत होत आहे. आपल्याकडून अनेक तरुण शिक्षक प्रेरणा घेत आहेत.

आपण करत असलेल्या कार्यास माझ्याकडून मनापासून शुभेच्छा .
                                                                                                   प्रशांत खराडे चंद्रपूर 

आज पुण्यात शिक्षक भवन येथे "मराठी शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा वापर करून नवचैतन्य निर्माण करणाऱ्या शिक्षकांसाठी राज्यस्तरीय संगणक कार्यशाळेचे"आयोजन मान.बालाजी जाधव सर व त्यांचे मित्र राम सालगुडे सर यांच्या उत्कृष्ठ मार्गदर्शनात पार पडले.
कार्यशाळा खरच उत्कृष्ठ होती .त्यातून बऱ्याच काही गोष्टी शिकण्यास मिळाल्या .एवढेच नाही तर राज्यभरातून आलेल्या मित्रांची नव्याने ओळख झाली . माझ्याकडे कदाचित यावेळी लैपटॉप असता तर बरेच प्रात्यक्षिक करुन बघता आले असते .तरीही या कार्यशाळेत ब्लॉग कसा बनवायचा? u tube वीडियोचा अध्यापनात कसा वापर करायचा ? वीडियो uploding , downloading तसेच शैक्षणिक वीडियो कैसे तैयार करायचे ? गूगल डॉक्स , गूगल अर्थ ,फोटोशॉप इत्यादि विषयावर उत्कृष्ट मार्गदर्शन आयोजकांकडून करण्यात आले .त्याचप्रमाणे शैक्षणिक कार्यासाठी उपयोगी पडतील असे काहीapps तथा सॉफ्टवेयर सर्वांना देण्यात आले त्यांचा बराच वापर शैक्षणिक कार्य करताना होईल यात शंकाच नाही .
या सर्व आयोजनाबद्दल जाधव सर व सालगुडे सरांचे अभिनंदन व आभार . महाराष्ट्रातील तमाम शिक्षक वर्गांना अशाच तंत्रज्ञान विषयक लाभ होईल यविषयीच्या कार्यशाळा त्यांनी आयोजित कराव्यात अशी त्यांच्याकडून अपेक्षा.

 सुधीर मोहरकर ,चंद्रपूर

 
सर आजची कार्यशाला खुप उत्कृष्ट प्रकारे पार् पडली...

Regards,
suresh khaire | Sureshkhaire8558@gmail.com

पुणे येथे आपण घेतलेल्या संगणक कार्यशाळेस उपस्थित होतो तुम्ही घेतलेली कार्यशाळा ही महाराष्ट्रातील शैक्षणिक क्षेत्रात बदल घडवून आणू शकणारी खूपच उपयुक्त अशी कार्यशाळा होती. धन्यवाद‌‍ ! बालाजी सर आणि राम सर on शिक्षकांसाठी संगणक कार्यशाळा

Bhum Usmanabad

सर
     आपण घेतलेल्या कार्यशाळेमुळे मी हा email तुम्हाला मराठीमधून पाठवत
आहे. मी email पाठवायचा तर इंग्लिश मध्ये type करून पाठवत असे पण आता
मराठीमधून email पाठवण अगदी सोपे झाले आहे.
     सर बऱ्याच शिक्षकांनी कुटुंब सर्वेक्षण software ची मागणी माझ्याकडे
सुद्दा केली आहे. तरी सर कृपया मी तुम्हाला software पुन्हा पाठवत आहे .
तरी कृपया ते dawnlode करुन तुमच्या blog वर टाकावी . हि नम्र विनंती.
पंकज रासकर खंडाला ,सातारा .

आदरणीय सर
     सादर प्रणाम 
सर आपण दी.18/01/2015 रोजी पुणे या ठिकाणी जी कार्यशाळा घेऊन आम्हा शिक्षकांस जे योग्य व अचूक असे मार्गदर्शन केले या बद्दल आभारी आहे.आपण जे या कार्यात वाहून घेतले आहे ते काम किती कठीण आहे हे मी जाणतो.कार्यशाळा अशा स्वरुपात nominal फी घेऊन प्रत्येक वर्षी व्हावी. 
  कळावे आपला  
                                                                          श्री.नवले  चंद्रकांत कुंडलिक
                                                                 जि.प.शाळा कोथाळे त.मोहोळ जि.सोलापूर 
                                                                 Mob.9623932440   


सर,
      कार्यशाळे नंतरचा आपला ईमेल वाचला. कार्यशाळा खुपच उपयुक्त होती. एवढ्या कमी वळे मध्ये इतके ज्ञान मिळाले .
       मी सध्या माझ्या तालुकयातिल   जास्तीत जास्त शिक्षकांना या कार्यशाळे बद्दल सांगितले आहे.तसेच आपल्या बलाॅग बद्दल माहिती दिली. गटशिक्षणाधिकारी यांच्या शी बोलणे झाले असून लवकरच आमच्या कडे अशीच एखादी कार्यशाळा व्हावी यासाठी मी प्रयत्नशील आहे. 

श्री. एकनाथ मंजाबापू गायकवाड 
पं.स. राजापूर
जि.रत्नागिरी.
 
आदरणीय बालाजी सर व राम सर आपणास नमस्कार !
आपण दि.१८.०१.१५ रोजी अतिशय कमी खर्चात आयोजित केलेल्या पुणे येथील संगणक कार्यशाळेस मी उपस्थित होतो. आपण केलेल्या मार्गदर्शनाबद्दल मी आपला शतशः आभारी आहे. आपण सांगितलेल्या गुगल इनपुट टूल च्या सहाय्याने सदरील मेल टाईप केला आहे.खरोखरच आपण इतक्या दुर्गम भागात काम करत असून तंत्रज्ञानाची ज्योत पेटवण्याचे काम करत आहात ते अतुलनीय आहे. आपण दिलेल्या विविध सोफ्टवेअर बद्दलची माहिती खूपच उपयुक्त आहे.
आपणापासून प्रेरणा घेऊन मी सुद्धा हे कार्य करण्यास प्रेरित झालो आहे. तंत्रज्ञानाचा अध्यापनात वापर करून आपले अध्यापन दर्जेदार करण्याचा मी प्रयत्न करत आहे. यापुढेही आपण नक्कीच अपडेट राहू.
मी माझा ब्लोग तयार केला आहे. zppskarkatta.blogspot.in परंतु मला आणखी व्यवस्थित पोस्टस टाकता आल्या नाहीत. प्रयत्न करत आहे. अडचण आल्यास आपणास विचारेन. कृपया आपण मदत करावी. आपणास पुन्हा एकदा लाख लाख धन्यवाद !

आपला मित्र,
श्री वायाळ श्रीहरी साहेबराव
जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, करकट्टा
ता. जि. लातूर मो. ९४२३३९८८४६.

18 जानेवारीला तुम्‍ही आम्हाला जे मार्गदर्शन केलं  महाराष्ट्रामधील प्रत्येक शाळेतला शिक्षक संगणक साक्षर झाला पाहिजेत. नक्कीच हाोईल सर.... धन्यवाद सर एक अफलातून  संगणक प्रशिक्षण दिल्या बदल.......
हायटेक टिचर प्रणाली च्या विचाराबद्दल हार्दिक शुभेच्छा जाधव सर व सालगुडे सर........

संदीप टाकळकर
9960342443
औरंगाबाद.
सहशिक्षक

Regards,
संदीप टाकळकर | katharsandeep7@gmail.com

 
 

21 Jan 2015
Online Test

मित्रानो,

येथे तुम्ही "इयत्ता ४ थी शिष्यवृत्तीचे " दररोज नवीन 20 प्रश्नाची Online ई-टेस्ट देऊ शकता आणि त्या ई-टेस्ट चा ताबडतोब निकाल पाहू शकता. जर याबद्दल तुमच्या काही अडचणी वा प्रतिक्रिया असतील असतील तर खालील लिंक व्दारे कळवा..!

-->प्रतिक्रिया..!

कृपया तुमचे नांव टाका:

1. विज्ञान या शब्दातील उपसर्ग ओळखा ?

ज्ञान
वि

सर्व बरोबर


2. धोंडो केशव कर्वे यांचे टोपणनाव काय ?.

महात्मा
लोकमान्य
महर्षी
चाचा


3. अंबरखान्यात कोण राहते ? .

हत्ती
घोडा
सिंह
उंदीर


4. हाताला समानार्थी शब्द ओळखा ?

हस्ते
कर
कर्ण
पद


5. मी काल येथे नसल्याने मला काहीच मिळाले नाही .वाक्याचा काळ ओळखा ?

वर्तमानकाळ
भूतकाळ
भविष्यकाळ
सांगता येत नाही


6. I like --------orange. Fill the correct artical ? .

a
the
an
no artical


7. Which is the permession ?.

please help me
give me your book
you are gate out
I can go


8. साडे तीन हजार म्हणजे किती दशक ?.

३५
३५०
३५००
३०५


9. २० रु ४ पेरू येतात तर दोन डझन पेरू साठी किती रुपये लागतील ? .

२४० रु .
६० रु .
full १२० रु .
१०० रु


10. पाऊन हजारामागील चौथी विषम संख्या कोणती ?.

१२४३
७४३
१४९३
१७४३


11. ३ वाजून २५ मिनिटांनी घड्याळात कोणता कोन तयार होतो ?.

लघुकोन .
काटकोन
विशालकोन .
त्रिकोण .


12. शिवरायांचा समुदारावरील शत्रू कोणता नव्हता ? .

सिद्दी
आदिलशहा
पोर्तुगीज
इंग्रज


13. -----------मराठी महिन्यात शिवरायांचा जन्म झाला ? .

माघ
चैत्र
आश्विन
फाल्गुन


14.२२ व्या पायरीवरून तीन पाया-या खाली आल्यास मधल्या पायरीवर आलो तर एकूण किती पाया-या असतील ?

३७
३८
३९
३६


15.तीन दिवसांनी मोठ्या असणा-या राजूचा वाढदिवस १३ तारखेला असतो तर माझा वाढदिवस किती तारखेला असेल ?

१०
१५
११
१६


16.सव्वा तीन वर्ष म्हणजे किती महिने ?

४०
३९
५०
३०


17. ५ : ३० : : ? : ७२ .18. पीठ चाळून ------------------काढू नये ? .

पीठ
खडे
कोंढा
घाण


19.नकाशाचा विषय कशावरून समजतो ?

उपशिर्षक
शीर्षक
प्रमाण
सर्व बरोबर


20. कृष्णा नदीचा उगम -------------------होतो ?.

त्र्यंबकेश्वर
सातारा
भीमाशंकर
महाबळेश्वर

ONLINE Test संबंधी काही प्रतिक्रिया वा आडचणी असल्यास जरूर कळवा..?