Online Test 28/02/2015

Online Test

मित्रानो,

येथे तुम्ही "इयत्ता ४ थी शिष्यवृत्तीचे " दररोज नवीन 20 प्रश्नाची Online ई-टेस्ट देऊ शकता आणि त्या ई-टेस्ट चा ताबडतोब निकाल पाहू शकता. जर याबद्दल तुमच्या काही अडचणी वा प्रतिक्रिया असतील असतील तर खालील लिंक व्दारे कळवा..!

-->प्रतिक्रिया..!

कृपया तुमचे नांव टाका:

1. पक्षी उडत उडत घरट्यात बसले. या वाक्यात किती नामे आली आहेत. ? .2. पान-----------जोडशब्द पूर्ण करा ?.

कात
विडा
सुपारी
चुना


3. शीव या शब्दाला समानार्थी शब्द ओळखा .

वेस
सोपे
शीर
हस्त


4. गवळण या शब्दाच्या विरुध्दलिंगी शब्द ओळखा ?

गवळा
गवळी
गवळणी
गोवळी


5. नाकात कोणता दागिना घालतात . ?

पैजण
नथ
बेडी
बिंदिया


6. Which is the most important part of body ? .

eye
brain
hand
teeth


7. Doctor . fins small word in that words ?.

doct
tor
cto
do


8. साडे पंधरा रुपये म्हणजे किती पैसे ?.

१५०
१५५०
१५०००
१००५


9. वर्तुळावरील कोणतेही दोन बिंदू जोडणा-या रेषाखंडास काय म्हणतात ? .

त्रिज्या .
परीघ .
जीवा .
केंद्र


10. १४३५ या संख्येला पूर्ण भाग जाण्यासाठी खालीलपैकी कोणता अंक मिसळाल ?.11.गुण्य १७५ व गुणक ३५ असताना गुणाकार किती येईल ?.

६१२५ .
५१२५
६१५२ .
५२६१ .


12. ------------येथे अंबाबाई चे प्रसिध्द मंदिर आहे. ? .

शिवनेरी
पुरंदर
पन्हाळा
प्रतापगड


13. अस्तंभा हे कशाचे नाव आहे ? .

नदी
पर्वत
देश
शिखर


14.तुम्ही मावळता सूर्य पाहताना तुमचा मित्र तुमच्याकडे पाहून बोलतो आहे तर त्याच्या डाव्या बाजूला कोणती दिशा असेल

दक्षिण
उत्तर
पूर्व
पश्चिम


15.खालीलपैकी किती वाजता घड्याळात विश्लाकोन होतो ?


११
16.जर वर्षाची सुरुवात जुलै महिन्याने होत असल्यास वर्षाचा शेवटचा महिना कोणता ?

डिसेंबर
जून
जानेवारी
मे


17.दा, सी, तू, स, ल . यापासून अर्थपूर्ण शब्द बनवून मधले अक्षर ओळखा .

सी
तू
दा18. वेगळा शब्द ओळखा ? .

डॉक्टर
शिक्षक
संगणक
वकील


19. गोदावरीचा उगम ------------------होतो ?

महाबळेश्वर
त्र्यंबकेश्वर
भीमाशंकर
नाशिक


20. आपल्या राज्यात -----------------जिल्हे आहेत ?.

३३
३२
३०
३५

ONLINE Test संबंधी काही प्रतिक्रिया वा आडचणी असल्यास जरूर कळवा..?

Online Test 27 feb 2015
Online Test

मित्रानो,

येथे तुम्ही "इयत्ता ४ थी शिष्यवृत्तीचे " दररोज नवीन 20 प्रश्नाची Online ई-टेस्ट देऊ शकता आणि त्या ई-टेस्ट चा ताबडतोब निकाल पाहू शकता. जर याबद्दल तुमच्या काही अडचणी वा प्रतिक्रिया असतील असतील तर खालील लिंक व्दारे कळवा..!

-->प्रतिक्रिया..!

कृपया तुमचे नांव टाका:

1. आकाशात तारकांचा ----------------दिसतो . ?

गठ्ठा
पुंज
घोळका
गर्दी


2. 'बरकत' ला समानार्थी शब्द लिहा ?.

समाधान
धष्टपुष्ट
चांगले दिवस
ठणठणीत


3. जसे पालापाचोळा तसे सगे ---------------- ? .

सोयरे
भांडारा
सखा
पाहुणे


4.आमच्या शाळेला ६० वर्ष पूर्ण झाले म्हणून ----------------महोत्सव साजरा केला ?

रौप्य
हिरक
सुवर्ण
अमृत


5.मी सतत सत्य वागेन . वाक्याचा काळ ओळखा ?

वर्तमानकाळ
भविष्यकाळ
भूतकाळ
सर्व बरोबर


6. Sky : blue : : water : ? .

white
No color
pink
blue


7. I live water and without water who am I------?.

mouse
fish
dog
frog


8. माझ्या कडे २ रुपयाची २२ नाणी होती आणि एकूण ५० रुपये होते .उरलेली नाणी २५ पैशाची होती तर एकूण नाणी किती असतील ?.

४७
४६
५०
४४


9. अडीच किमी म्हणजे किती मीटर ? .

२५०० किमी .
१५०० मी .
२५०० मी.
२००० मी


10. ६० ते ७० मधील मुळ संख्याची बेरीज किती ?.

१३०
१२८ .
१२६
१३०


11. २३ फेब्रु २०१२ ला मंगळावर होता तर ५ मार्च २०१२ ला कोणता वर असेल ?.

शनिवार .
मंगळावर .
गुरुवार .
सोमवार .


12.१०० मिनिटे बेरीज ३० मिनिटे = ? .

१ तास ७० मिनिटे
२ तास १० मिनिटे
१ तास १० मिनिटे
२ तास ७० मिनिटे


13. उदेभान कोणत्या किल्ल्याचा किल्लेदार होता ? .

प्रतापगड
रायगड
१ व २ बरोबर
कोंढाणा


14.हंबीरराव मोहिते कोण होते ?

सेनापती
पंडीतराव
न्यायाधीश
अमात्य


15.सूर्यास्ता च्या विरुध्द दिशेला तोंड असणा-या घराच्या पाठीमागील दिशा कोणती ?

पूर्व
दक्षिण
उत्तर
पश्चिम


16. ३२ : ३५२ : : ४५ : ?

९४५
४९५
५४९
४५०


17. ३ तारखेला मंगळावर होता तर तिस-या मंगळवारी किती तारीख असेल ?.

१७
१५
१८
२४


18. ३६ ९ ४ , ४२ १४ ३ , ५१ ? ३ .

१००
१२०
१७
१०३


19.माझा मामा हा माझ्या बाबांचा ----------- ?

भाऊ
मेव्हणा
चुलता
सर्व बरोबर


20. वाहनामुळे ---------------------प्रदूषण होते ?.

ध्वनी
जलप्रदूषण
१ व २ बरोबर
वायू प्रदूषण

ONLINE Test संबंधी काही प्रतिक्रिया वा आडचणी असल्यास जरूर कळवा..?

Online Test 26-02-2015
Online Test

मित्रानो,

येथे तुम्ही "इयत्ता ४ थी शिष्यवृत्तीचे " दररोज नवीन 20 प्रश्नाची Online ई-टेस्ट देऊ शकता आणि त्या ई-टेस्ट चा ताबडतोब निकाल पाहू शकता. जर याबद्दल तुमच्या काही अडचणी वा प्रतिक्रिया असतील असतील तर खालील लिंक व्दारे कळवा..!

-->प्रतिक्रिया..!

कृपया तुमचे नांव टाका:

1. 'वात' या शब्दाला समानार्थी शब्द ओळखा ?

दिवा
वारा
तीर
पाणी


2. खालील शब्दापैकी वर्णानुक्रमे शब्द लावल्यास शेवटून दुसरा शब्द कोणता येईल ?.

हरीण
नळ
वजन
चमचा


3. 'राम लक्ष्मण' या दोन शब्दाच्या मध्ये कोणते विरामचिन्ह द्याल .

संयोगचिन्ह
पूर्णविराम
उदगारचिन्ह
अवतरण चिन्ह


4. मला माझ्या देशासाठी उत्तम काम करायचे आहे . या वाक्यात किती सर्वनामे आली आहेत ?
एकही नाही


5. पक्ष्यांच्या भाडंणाला ----------------------- ?

किलबिल
कलकलाट
चिवचिव
कावकाव


6. He is ---------- cricket ? .

played
playing
play
player


7. arrange alphabetical order which is third word ?.

bank
frog
parrot
kite


8. ५०० च्या निमापटीला २५ ने भागल्यास भागाकार किती येईल ?.

१५
१०
६०
१२०


9.साडे सहा हजार बेरीज सव्वा हजार = ? .

सव्वा आठ हजार .
साडे सात हजार .
पावणे आठ हजार .
पावणे नऊ हजार


10. ४००५ पैसे म्हणजे ?.

४ रु.५ पैसे
४० रु. ५ पैसे
४० रु.५० पैसे
४ रु. ५ पैसे


11. ३८ अंश छेद ७ या अपूर्णांकांचा पूर्णांक युक्त अपूर्णांक केल्यास अंश किती येईल ?.

३ .

१५ .12. संभाजीराजे यांचे आजोळ ----------------- ? .

सिंदखेड राजा
फलटण
वेरूळ
पुणे


13. मिर्झाराजे यांच्याशी कोणता तह केला ? .

पुण्याचा
पन्हाळा
रायगड
पुरंदर


14.१४ व्या पायरीवरील नीता आणखी दोन पाय-या चढल्यास मध्यभागी पोहचते तर एकूण पाय-या किती असतील ?

३१
२९
३०
२८


15. शिक्षक दिन गुरुवारी होता तर त्याच वर्षी १४ नोव्हेंबरला कोणता वर असेल ?

बुधवार
शनिवार
रविवार
गुरुवार


16.१७ मार्चला गुरुवार होता तर १७ मे ला कोणता वार असेल ?

बुधवार
मंगळवार
सोमवार
रविवार


17. सव्वाशे खुर्च्या पैकी अर्धाशे खुर्च्या रिकाम्या असल्यास किती माणसे जमले असतील ?.

पाउणशे
पावशे
अर्धाशे
सव्वाशे


18. १२० : २४ : १०० : ? .

१८
३०
२०
२५


19.जमिनीखालील पाणी विजेशिवाय कशाच्या साह्याने काढू शकतो . ?

नळ
हातपंप
हाताने
सर्व चूक


20. नागपूर ही राज्याची --------------------- ?.

राजधानी
उद्योगाचे केंद्र
तलावाचा जिल्हा
उपराजधानी

ONLINE Test संबंधी काही प्रतिक्रिया वा आडचणी असल्यास जरूर कळवा..?

Online Test 25 Feb 2015
Online Test

मित्रानो,

येथे तुम्ही "इयत्ता ४ थी शिष्यवृत्तीचे " दररोज नवीन 20 प्रश्नाची Online ई-टेस्ट देऊ शकता आणि त्या ई-टेस्ट चा ताबडतोब निकाल पाहू शकता. जर याबद्दल तुमच्या काही अडचणी वा प्रतिक्रिया असतील असतील तर खालील लिंक व्दारे कळवा..!

-->प्रतिक्रिया..!

कृपया तुमचे नांव टाका:

1.माझे गाव स्वावलंबी आहे . या वाक्यातील विशेषण कोणते ?

माझे
स्वावलंबी
गाव
आहे


2.वेगळा शब्द ओळखा ?.

डोळा
गळा
शाळा
टिळा


3. करडू च्या आईचे अनेकवचन काय ? .

शेळ्या
मेंढी
शेळी
शेळा


4.पुंज कशाचा ?

नोटांचा
तारकांचा
केळीचा
१ व २ बरोबर


5.पुष्कळ लोक बोलतात ते खरे या अर्थाची म्हण कोणती ?

एकवे जनाचे करावे मनाचे
पाचा मुखी परमेश्वर
खायला काळ भुईला भार
बोलना-याच्या आंबाडयाही विकतात


6. hotel: wetar, coffee, glass ------- complit the list with correct word ? .

book
cup
shoe
cap


7. ox lives------?.

house
nest
hole
shed


8. ५० पैशाची २३ नाणी देवून एक वही येते तर अर्धा डझन वह्यांची किंमत किती रुपये होईल ?.

७२ रुपये
७५ रुपये
७० रुपये
२४ रुपये


9. एका संख्येतील सर्व अंकाच्या स्थानिक किमतीची बेरीज २५६४५ आहे तर ती संख्या कोणती असेल ? .

२२ .
२२०२२ .
२५६४५.
२५७४५


10. सव्वा नऊ रुपये म्हणजे किती पैसे ?.

९५०
९२५
९०२५
९२५०


11. साडे तीन शतक पोते वाहून नेणारा एक ट्रक उतरवून प्रत्येक बैलगाडीत अर्धा शतक पोते भरल्यास किती बैलगाड्या लागतील ?.

७ .
१४ .
५० .
२१ .


12.पावणे दहा हजार वजा -------------------- = सव्वा चार हजार ? .

सव्वा पाच हजार
साडे पाच हजार
पावणे पाच हजार
पावणे सहा हजार


13. शिवरायांचा अभिषेक त्यांच्या वयाच्या कितव्या वर्षी झाला ? .

५४
४०
५०
४४


14.राज्याभिषेकाचे पौराहित्य कारण-याचे मुळ गाव कोणते ?

पैठण
काशी
रायगड
पुणे


15.शुक्रवाराने सुरु होणारे २०१३ साल हे कोणत्या वराने शेवट होईल

शनिवार
रविवार
गुरुवार
शुक्रवार


16. नैऋत्य , आग्नेय , वायव्य ? प्रश्न चिन्हाच्या जागी येणारा शब्द ओळखा

पश्चिम
ईशान्य
उत्तर
पूर्व


17. माझ्या आईच्या भावाच्या बहिणीची मुलगी माझी कोण ?.

मावसबहीण
अतेबाहीन
चुलतबहिण
मामेबहीण


18. माज्या आईच्या व माझ्या वयात ५ वर्षापूर्वी २७ वर्ष फरक आहे तर आणखी ३ वर्षांनी कितीचा फरक असेल .

३२
१३५
२७
१०३


19.हवा पाण्यापेक्षा --------असते ?

जड
हालकी
समान
सर्व बरोबर


20. जायकवाडी येथे -----------------------केंद्र आहे ?.

औष्णिक
अणु विद्युत
१ व २ बरोबर
is जलविद्युत

ONLINE Test संबंधी काही प्रतिक्रिया वा आडचणी असल्यास जरूर कळवा..?

Online Test 24 feb 2015
Online Test

मित्रानो,

येथे तुम्ही "इयत्ता ४ थी शिष्यवृत्तीचे " दररोज नवीन 20 प्रश्नाची Online ई-टेस्ट देऊ शकता आणि त्या ई-टेस्ट चा ताबडतोब निकाल पाहू शकता. जर याबद्दल तुमच्या काही अडचणी वा प्रतिक्रिया असतील असतील तर खालील लिंक व्दारे कळवा..!

-->प्रतिक्रिया..!

कृपया तुमचे नांव टाका:

1. जननायक हे टोपणनाव कोणाचे आहे ?

शाहू महाराज
बिरसा मुंडा
विनायक सावरकर
धोंडो केशव कर्वे


2.रात्री झोप लागली नाही कारण डासांची -------होती ?.

छमछम
गुणगुण
भुणभुण
रिपरिप


3.वस्तू या शब्दाचे अनेकवचन कोणते ? .

वस्तू
वस्ती
वस्त्या
वस्तुंना


4.प्रेम विवाह या दोन शब्दाच्या मध्ये कोणते विरामचिन्ह वापराल ?

स्वल्पविराम
संयोगचिन्ह
अर्धविराम
अवतरण चिन्ह


5.सुगंध सगळीकडे होता फुलांचा पसरला . या वाक्यातील विशेषणाचे लिंग ओळखा ?

स्त्रीलिंग
पुल्लिंग
नपुसकलिंग
दर्जलिंग


6. -------- through start fan ? .

cabel
electricty
rain
cloud


7. Which is the adjectives ?.

with
more
head
afriad


8. प्रत्येक किलोत १०० ग्रम खडे निघाले सात किलो गहू घेतल्यास दळण घेवून जाताना किती गहू घेवून जाल =?.

७०० ग्रम
६३०० ग्रम
७६०० ग्रम
६७०० ग्रम


9. ४४४ मिनिटे म्हणजे किती तास ? .

६ .
८ .
७.10. ६७४५ , ६७५४ ,६७५९ -----------------६७८९ . रिकाम्या जागी योग्य संख्या भरा .?.

६७९८
६७७७
६७८९
६७५५


11. ७००० हजर रुपये घेवून भक्ती बाजारात गेली निम्मे पैसे खर्च केले राहिलेल्या पैशाच्या दुप्पट पैसे सापडल्यास तिच्याकडे किती रु.असतील ?.

१०५०० .
७०० .
३५०० .
११५०० .


12.एका वर्तुळावर --------------------त्रिज्या काढता येवू शकतात ? .


असंख्य
13. बहिर्जी नाईक कोण होता ? .

सरदार
सैनिक
मंत्री
गुप्तहेर


14.घोरपडे कुठले -------- ?

मुधोळ
जवळी
सिंदखेड
फलटण


15.४ : ? : : ३ : २७ ?

१६
३२

६४


16. पश्चिमेला तोंड असणा-या घरातून बाहेर पडल्यास दोन वेळा उजवीकडे वळल्यास डाव्या हाताला कोणती दिशा असेल ?

पूर्व
उत्तर
दक्षिण
पश्चिम


17. गाय : गरीब : : ससा : ?.

भित्रा
चपळ
पांढरा
चतुर


18. ४५ : पाऊण तास : : ३३० : ? .

सव्वा पाच तास
साडे सहा तास
साडे पाच तास
पावणे सहा तास


19.सिद्दी, इंग्रज, पोर्तुगीज हे ---------------शत्रू होते ?

जमिनीवरील
समुद्रावरील
डोगरावरील
सर्व बरोबर


20. राज्यभिषेक समारंभास किती लोक जमले होते ?.

५००
५०००००
५०००
५००००

ONLINE Test संबंधी काही प्रतिक्रिया वा आडचणी असल्यास जरूर कळवा..?

Ankita Narale Result


 जि .प. शाळा विजयनगर ता. माण जि सातारा  ऑनलाईन निकाल  २०२०-२१.


Online Test 23 Feb 2015
Online Test

मित्रानो,

येथे तुम्ही "इयत्ता ४ थी शिष्यवृत्तीचे " दररोज नवीन 20 प्रश्नाची Online ई-टेस्ट देऊ शकता आणि त्या ई-टेस्ट चा ताबडतोब निकाल पाहू शकता. जर याबद्दल तुमच्या काही अडचणी वा प्रतिक्रिया असतील असतील तर खालील लिंक व्दारे कळवा..!

-->प्रतिक्रिया..!

कृपया तुमचे नांव टाका:

1. सर्वांनी सादाचाराने वागावे . या वाक्यातील विशेषणाचा विरुद्धार्थी शब्द ओळखा ? .

कुराचार
दुराचार
मी
न वागावे


2. दुस-याच्या अनुभवातून आपण धडा घेणे या अर्थाची म्हण कोणती ?.

लोक सांगे ब्रम्हज्ञान आपण मात्र कोरडा पाषाण
ऐकावे जनाचे करावे मनाचे
पुढच्यास ठेस मागचा शहाणा
दिसते तसे नसते


3. कार या शब्दाला कोणता उपसर्ग लावाल .4. वेगळा शब्द ओळखा ?

स्तब्ध
धोका
शांत
स्थिर


5. स्वातंत्र्यवीर म्हणून कोणाला ओळखतात . ?

सुभाषचंद्र बोस
सावरकर
नाना पाटील
भगतसिंग


6. My fur is very soft, I kill mice who am I ? .

horse
cat
camel
all wrong


7. chosse the correct opposite words for 'blunt' ?.

about
long
up
sharp


8. ७ सहस्त्र २ द , ७ शतक = ?.

११४०
७७२०
७७२
७०२०


9. सव्वा सोळा हजाराच्या मागील ४ थी विषम संख्या कोणती ? .

१६४४३
१६५४५ .
१६२४३ .
१६५४१


10. १० ते ९० मध्ये मुळ संख्या किती ?.

२१
२०
२२
१८


11.१५ सहस्त्र भागिले १५ करून येणा-या भागाकारातून १५ वजा केल्यास उत्तर किती येईल ?.

९९८५ .
६८५
१००० .
२२५ .


12. १२७५ साली ----------------------या संताचा जन्म झाला ? .

एकनाथ
ज्ञानेश्वर
नामदेव
तुकाराम


13. शिवराय ------------------------साली मरण पावले ? .

१६७४
१६९०
१७८०
१६८०


14.उत्तरेकडे तोंड करू चालताना डाव्या बाजूने आलेल्या मित्राच्या पाठीमागील दिशेच्या विरुद्ध बाजूची दिशा कोणती

पूर्व
पश्चिम
दक्षिण
उत्तर


15.इंग्रजी अक्षर मालेतील मध्यभागी येणा-या अक्षराच्या उजवीकडील ५ वे अक्षर कोणते ?

h
j
q
r


16. मार्च महिन्याची सुरुवात शुक्र्वाराने झाल्यास १८ तारखेचा वर महिन्यात किती वेळा येईल ?
सर्व चूक


17.७४३ : ९ : : ? : ४ .

६४२
२४६
४२६
३२४


18. वेगळा शब्द ओळखा ? .

पौंष
कार्तिक
जेष्ठ
माघ


19. राज्याच्या ----------------भागात जास्त पाऊस पडतो ?

पूर्व
पश्चिम
दक्षिण
उत्तर


20. वेगळा शब्द ओळखा ?.

खुरपणी
फवारणी
मळणी
पीठ

ONLINE Test संबंधी काही प्रतिक्रिया वा आडचणी असल्यास जरूर कळवा..?

Online Test 21 feb 2015

Online Test

मित्रानो,

येथे तुम्ही "इयत्ता ४ थी शिष्यवृत्तीचे " दररोज नवीन 20 प्रश्नाची Online ई-टेस्ट देऊ शकता आणि त्या ई-टेस्ट चा ताबडतोब निकाल पाहू शकता. जर याबद्दल तुमच्या काही अडचणी वा प्रतिक्रिया असतील असतील तर खालील लिंक व्दारे कळवा..!

-->प्रतिक्रिया..!

कृपया तुमचे नांव टाका:

1. सोम या शब्दाला समानार्थी शब्द ओळखा ?

सूर्य
चंद्र
पर्वत
नदी


2. आम्ही त्या जाग्यावर तो किल्ला उभा करणार आहोत. या वाक्यात क्रियापद कोणते ?.

आम्ही
किल्ला
आहोत
तो


3. नेताजी म्हणाले नुसते हात वर करून चालणार नाही . या वाक्यात कोणते विरामाचिन्ह द्याल ? .

स्वल्पविराम आणी अवतरणचिन्ह
अवतरणचिन्ह
प्रश्नार्थक चिन्ह
उद्गारचिन्ह


4.सूर या शब्दाला समानार्थी शब्द ओळखा ?

देव
स्वर
पाण्यात उडी
जाणार


5. खालीलपैकी सर्वनाम असलेला शब्द ओळखा ?

कधी
आमच्या
केंव्हा
नाही


6. Select the words that begin with different sound ? .

kite
know
king
kick


7. Which is the adjective ?.

class
hospital
home
dark


8. खालीलपैकी कोणत्या गटात तीन मुला संख्या येतात . ?.

८१-९०
४१ -५०
३१-४०
सर्व बरोबर


9. सव्वा नऊ हजार म्हणजे किती शतक ? .

९२० .
९०२ .
full ९२ .
९०


10. ७५८९२ यातील सहस्त्र स्थानाच्या अंकाची स्थानिक किंमत किती ?.

५००
५०००
८०००
५०


11. दहा हजार बेरीज वीस बेरीज पाचशे बेरीज सात हजार . विस्तरित रूपावरून संख्या तयार करा ?.

१७५२० .
१०२५७
१५७२० .
१०५२० .


12. उमरठे गाव कोणाचे ? .

बाजीप्रभू
तानाजी मालुसरे
मुरारबाजी
शिवा काशीद


13. एखाद्या कार्यक्रमचा आराखडा म्हणजे ---------------- ? .

पूर्वतयारी
समायोजन
नियोजन
व्यवस्थापन


14.राहुलला ३ भाऊ आहेत राणी नावाची एकच बहिण आहे तर राणीला भाऊ किती . ?15. २३५५ : १५ : : ५४२१ ? ?

१०
११
१३
१२


16.परवा मंगळवारी निघून उद्या पोहोचणार व दोन दिवस थांबून माघारी जाणार तर माघारी कोणत्या वारी जाणार ?

मंगळवार
सोमवार
बुधवार
गुरुवार


17. प्रजासत्ताक दिन गुरुवारी आहे तर त्या वर्षात सर्वात जास्त वेळा येणारा वर कोणता ?.

रविवार
बुधवार
शुक्रवार
शनिवार


18. सूर्यास्त पाहणारा राम दोन वेळा उजवीकडे वळल्यास त्याच्या पुढील दिशेच्या विरुध्द दिशा कोणती ? .

पूर्व
दक्षिण
पश्चिम
उत्तर


19.उन्हाळ्यात -------------------कपडे वापरतात ?

लोकरीचे
सुती
सुती व लोकरीचे
सर्व बरोबर


20. वनस्पती --------------------वायू सोडतात ?.

नायट्रोजन
अक्सिजन
सर्व बरोबर
कार्बनडायक्साईड

ONLINE Test संबंधी काही प्रतिक्रिया वा आडचणी असल्यास जरूर कळवा..?

Online Test 20 feb 2015

Online Test

मित्रानो,

येथे तुम्ही "इयत्ता ४ थी शिष्यवृत्तीचे " दररोज नवीन 20 प्रश्नाची Online ई-टेस्ट देऊ शकता आणि त्या ई-टेस्ट चा ताबडतोब निकाल पाहू शकता. जर याबद्दल तुमच्या काही अडचणी वा प्रतिक्रिया असतील असतील तर खालील लिंक व्दारे कळवा..!

-->प्रतिक्रिया..!

कृपया तुमचे नांव टाका:

1. त्र्यंबक बापुजी ठोंबरे यांचे टोपणनाव काय आहे ? .

कुसुमाग्रज
बालकवी
केशवकुमार
महात्मा


2. 'शेवट जवळ येणे' या अर्थाचा वाक्प्रचार कोणता ?.

चाहूल लागणे
खजील होणे
घटका भरणे
कंठ दाटून येणे


3. ५० वर्षानंतर कोणता महत्सोव साजरा करतात .

सुवर्ण महोत्सव
रौप्य महोत्सव
अमृत महोत्सव
शताब्दी महोत्सव


4. सुगरणीचे घर कोणते ?

पोळे
खोपा
जाळे
ढोली


5. संगत -----------------जोडशब्द पूर्ण करा . ?

पंगत
सोबत
सखा
बाजूला


6. Which is the realeted word of ' write ' ? .

reapet
read
paly
pull


7. Work is ---------complit the motto's ?.

hard
regular
good
worship


8. पावणे चार तास म्हणजे किती मिनिटे ?.

७५० मी
२२५ मी
३७५ मी
७५०० मी


9. १०० च्या सहा नोटा देवून त्यात ५ रु च्या किती नोटा येतील ? .

१५० .
१०५ .
१२० .
५४


10. २० ते ४० मध्ये संयुक्त संख्या किती आहेत ?.

१८
१७
१६
१५


11. ३०० गुणिले २० वजा २ शतक = ?.

५८०० .
६२००
४००० .
४८०० .


12. देहू गावाचे संत कोण होते ? .

ज्ञानेश्वर
तुकाराम
नामदेव
रामदास


13. दीपाबाई शिवरायाच्या कोण होत्या ? .

आत्या
मावशी
बहिण
वहिनी


14.उद्या शुक्रवारी सहा पेपर पैकी शेवटचा पेपर आहे तर तिसरा पेपर कोणत्या वारी झाला ?

मंगळवार
सोमवार
बुधवार
रविवार


15.९ मीटर बाजू असणा-या समभूज त्रिकोणाची परिमिती किती ?

३६ मीटर
१८ मीटर
२४ मीटर
२७ मीटर


16.२३ मुलांच्या रांगेत शेवटून मोजल्यास मध्यभागी असणा-या मुलाचा क्रमांक कितवा ? ?

११
१२
१३
१४


17. ९८१ : ? : : ४१६ : ४ .


१८

सर्व बरोबर


18. ३९ ,४१६,५२५ ? .

७४९
२२५
६३६
२५०


19. पाणी शुद्ध करण्याच्या ठिकाणाला ---------------म्हणतात ?

पाणी स्वच्छता
जलशुद्धीकरण
जलभरण
जलपुनर्भरण


20. कोयना येथे --------------------------केंद्र आहे. ?.

पवनउर्जा निर्मिती
औष्णिक विद्युत निर्मिती
सर्व बरोबर
जलविद्युतनिर्मिती

ONLINE Test संबंधी काही प्रतिक्रिया वा आडचणी असल्यास जरूर कळवा..?