गणित ५० प्रश्न १९-०३-२०१५

Online Test

मित्रानो,

दररोज नवीन एक ONLINE Test दिली जाईल. येथे तुम्ही 50 प्रश्नाची Online Test देऊ शकता आणि ताबडतोब निकाल पाहू शकता. यावरील माहिती व्हॉटस अप फेसबुक इत्यादी ठिकाणी कॉपी पेस्ट केल्यास तो गुन्हा आहे सावधान मित्रांनो ..!
-->प्रतिक्रिया..!

कृपया तुमचे नांव टाका:
1.पाऊण हजार अंकात ओळखा ?

१२५०
७५०
१७५०
१०७५


2. ९० अंश माप असणारा कोण ------------------- .?

लघुकोन
चौकोन
काटकोन
विशालकोन


3. खालीलपैकी कोणत्या संख्येतील ७ ची स्थानिक किंमत जास्त आहे ?

३७०८९
२३४५७
१३२७०
१२७५६


4. १ ते १०० मध्ये ५ हा अंक असणा-या किती संख्या आहेत ?

२०
१९
१८
१७


5. मोठाकडून लहानाकडे म्हणजे -----------------

चढता क्रम
उतरता क्रम
१ व २ बरोबर
१ व २ चूक


6. 3 , ७ , २ या अंकापासून लहानात लहान ४ अंकी संख्या बनवल्यास शतक स्थानी कोणता अंक येईल ?

3

7. साडेचार हजार बेरीज + ? = एक दशसहस्त्र ?

६५०० .
५०५०
४५००
५५००


8. पावणे पाच हजार वजा सव्वा हजार = ?

३२५०
३५००
३७५०
३०५०


9. १२३० गुणिले २३

२७२९०
२९२९०
२८२९०
३०३८९


10. सहा शतक भागिले २ दशक ? .

३५
३०
२५
१५


11. वेगळी संख्या ओळखा .?

२३
३३
६३
३०


12. १ ते १०० मध्ये ६ हा अंक किती वेळा येतो ?

१९
२०
१८
२१


13. 3 पूर्णांक चार अंश छेद ७ त्याचे अम्शाधिक मध्ये रुपांतर करताना अंश किती येईल ?

२१
२०
२४
२५


14. ५० पैशाची २४ नाणी देवून त्यात १ रु च्या किती नोटा येतील ?

१२
४८
३६
२२


15. ५०० रुपयात ५ वस्तू येतात तर अर्धा डझन वस्तू साठी किती रु लागतील ?

५००
१२००
८००
६००


16. सव्वा दोन तास म्हणजे किती मिनिटे ?

१२५
१३५
२२५
२३५


17. सव्वा सहा लिटर मधून पाव लिटर संपल्यास किती शिल्लक राहील ?

सहा लिटर
पावणे सहा लिटर
साडे सहा लिटर
पावणे सात लिटर


18. ७०७० सेंमी = ?

७० मीटर ७ सेंमी
७०० सेंमी
७० मीटर ७० सेंमी
७०० मीटर


19. १२५० पैसे म्हणजे ?

सव्वा बारा रुपये
१२ रु ५० पैसे
पावणे बारा रुपये
बारा रुपये


20. ७ च्या सहा पटीत ६ मिसळल्यास येणा-या उत्तरातून २ दशक वजा केल्यास किती उत्तर येईल ?br>
२९
३८
४२
२८


21. एका आयताकृती शेताची परिमिती २ शतक मीटर आहे त्यास तारेचे पाच पदरी कुंपण घालायचे असल्यास किती तर लागेल ?

१०० मीटर
१० मीटर
१०००० मीटर
१००० मीटर


22. एका वर्तुळाची त्रिज्या १२ सेंमी आहे तर व्यास किती असेल ?


२४ सेंमी
२४ मी
२४ मीमी
२४


23. सव्वाशे रु म्हणजे १ रु ची किती नाणी ?

१०२५
१२५
१०१५
१२५०


24. सहा तास सहा मिनिटे म्हणजे किती मिनिटे ?

३६३
३३६
६३६
३६६


25. २१० मिनिटे म्हणजे किती तास किती मिनीटे ?

सव्वा तीन तास
तीन तास
पावणे चार तास
साडे तीन तास


26. ४० रुपये म्हणजे ५० पैशाची किती नाणी ?

२०
८०
४०
सर्व बरोबर


27. साडे सात रु दराने दोन वह्या घेवून दुकानदारास १० च्या दोन नोटा दिल्यास परत किती रु येतील ?28. ५ रु ची ३० नाणे देवून त्यामध्ये २ रुपयाच्या किती नोटा येतील ?

१५
६०
१००
७५


29. एका आयताकार मैदानाची परिमिती २०० मीटर लांबी ९० मीटर असल्यास ६० मीटर काय असेल ?

रुंदी
परिमिती
लांबी
सांगता येत नाही


30. अर्धा डझन वाह्यासाठी ४८ रु लागतात तर ५ डझन वाह्यासाठी किती रु लागतील ?

२४०
४८०
४०८०
४०८


31. १०० ,म्हणजे किती दशक ?

१००
१०

3


32. १५ किमी पैकी सव्वा सात किमी रस्ता पूर्ण असल्यास अपूर्ण किती असेल ?

सव्वा आठ किमी
पावणे आठ किमी
पावणे आठ मीटर
पावणे आठ लिटर


33. ५ मिनिटात एक पण वाचून होते तर १०० पानाचे पुस्तक वाचण्यास किती वेळ लागेल ?

६ तास ४० मिनिटे
६ तास २० मिनिटे
५ तास २० मिनिटे
७ तास २० मिनिटे


34. पंचवीस रुपयात जेवढे १ रु ची नाणी तेवढ्याच ५ रुपयाच्या नोटा घेतल्यास किती रुपये होतील ?

१२०
१२५
१३०
१००


35. अडीच किलो गव्हामध्ये १०० ग्राम खडे निघाल्यास फक्त गव्हाचे वजन किती ?

२६०० ग्राम
२४०० ग्राम
२३०० ग्राम
१२५० ग्राम


36. फुलपाखराच्या वाढीच्या अवस्था किती ?

3


सर्व बरोबर


37. आंब्याला मोहोर साधारण कोणत्या महिन्यात येतो ?

जून
फेब्रुवारी
अक्टोबर
डिसेंबर


38. आपला सर्वात मुख्य जलस्त्रोत कोणता ?

नदी
पाऊस
तलाव
विहीर


39. समुद्राच्या पाण्याची चव ------------- ?

गोड
खारट
तुरट
कडू


40. मातीचे कान भांड्याच्या तळाशी केंव्हा जातात

गळाल्यास
निवळल्यास
उकळल्यास
सर्व बरोबर


41. जेथे पाणी शुध्द करतात त्याला -------------- ?

प्राधिकरण
जलशुद्धीकरण
पाणीपुरवठा विभाग
टाकी


42. ऐक्मया भांड्यातहि -----------------असते ?

नायट्रोजन
हवा
१ व २ बरोबर
सर्व चूक


43. खालीलपैकी वर्षभर मिळणारे फळ कोणते ?

जांभूळ
केळी
कलिंगड
द्राक्षे


44. शरीराला रक्त पुरवठा कोण करते . ?

हात
ह्रदय
डोळे
फुफुस


45. नकाशात पाणी कोणत्या रंगाने दाखवता ?

तपकिरी
निळ्या
पांढ-या
लाल


46. अरबी समुद्र महाराष्ट्राच्या कोणत्या दिशेला आहे ?

पूर्व
पश्चिम
दक्षिण
उत्तर


47. कळसुबाई शिखर कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?

पुणे
अहमदनगर
सातारा
नाशिक


48. जायकवाडी धारण कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?

उस्मानाबाद
औरंगाबाद
सातारा
नागपूर


49. पांढर सोनं कशाला म्हणातात ?

साखर
कापूस
चाफा
माणूस


50. सूर्याच्या मावळण्याला ----------------म्हणतात ?

सूर्योदय
सूर्यास्त
सर्यारंभ
सर्व बरोबरONLINE Test संबंधी काही प्रतिक्रिया वा आडचणी असल्यास जरूर कळवा..?

भाषा ५० प्रश्न १७-०३-२०१५

Online Test

मित्रानो,

दररोज नवीन एक ONLINE Test दिली जाईल.

येथे तुम्ही 50 प्रश्नाची Online Test देऊ शकता आणि ताबडतोब निकाल पाहू शकता. यावरील माहिती व्हॉटस अप फेसबुक इत्यादी ठिकाणी कॉपी पेस्ट केल्यास तो गुन्हा आहे सावधान मित्रांनो ..!

-->प्रतिक्रिया..!

कृपया तुमचे नांव टाका:

1.वाजत ----------------- जोडशब्द पूर्ण करा ?

बाजा
गाजत
राजत
नाचत


2. हलका या शब्दाची जात कोणती .?

नाम
सर्वनाम
विशेषण
क्रियापद


3. खालील पैकी वेगळे वचन असलेला शब्द ओळखा ?

घरे
कलकलाट
दंगा
दबदबा


4.मला तुमच्या सोबत जेवणास येणे आवडत होते . वाक्याचा काळ ओळखा ?

वर्तमानकाळ
भूतकाळ
भविष्यकाळ
चालू काळ


5. भरपूर माणसं एकत्रित असल्यास त्यासाठी कोणते वाचन वापराल

एकवचन
अनेकवचन
१ व २ बरोबर
सर्व चूक


6. आपल्या अव्दैलाची दुसरी पत्नी म्हणजे आपली ---------------------आई ?

चुलत
सावत्र
मावस
सख्खी


7. वेगळे होणे या अर्थाचा वाकप्रचार शोधा ?

मेतकुट जमणे .
फसगत वाटणे
सौख्य होणे
विभक्त होणे


8. सरिताच्या काठावर बसून सरिता गप्पा मारत होती . यातील पहिल्या सरिताचा अर्थ काय ?

मुलगी
नदी
स्त्री
सुत


9. पाणीपुरी ---------------------लागते

खडबडीत
चकचकीत
चटपटीत
सरसरीत


10. सर्ग या शब्दाला कोणता उपसर्ग लावाल .

ना
उप
विना
बे


11. वेगळा शब्द ओळखा .?

दोन दिवसीय
दैनिक
साप्ताहिक
मासिक


12. तू कुठे गेला होतास या वाक्यात कोणते विरामचिन्ह वापराल ?

उद्गारचिन्ह
प्रश्न चिन्ह
संयोगचिन्ह
पूर्णविराम


13. स्वत: वरील विश्वास ---------------- ?

अभिमान
स्वाभिमान
परावलंबी
आत्मविश्वास


14. केसांचा -------------------- ?

झुबका
गठ्ठा
गुंता
गुथाडा


15. दोन्ही बाजूला संकटे असणे या अर्थाची म्हण कोणती ?

अडचण होणे
अडला हरी गाढवाचे पाय धरी
एकवे जनाचे करावे मनाचे
इकडे आड तिकडे विहीर


16. शाहू महाराज यांचे टोपण नाव काय ?

छत्रपती
राजर्षी
लोकमान्य
महात्मा


17. नौदल कशाला म्हणता ?

जहाजावरून लढाई करणारे
जमिनीवरून लढाई करणारे
आकाशातून लढाई करणारे लढाई करणारे
सर्व चूक


18. श्व प मे र र या अक्षरापासुन अर्थपूर्ण शब्द बनवल्यास पंख या अर्थाचा शब्द होण्यासाठी कोणत्या क्रमांकाची अक्षरे वापरलं ?

२ व 3
१ व ४
१ व २
२ व ४


19. पर्यावरणावर आधारित कोणती घोषणा बरोबर आहे. या वाक्यात जोडॆशर असलेले किती शब्द आलेले आहेत ?


सर्व चूक

3


20.वेगळा शब्द ओळखा ?br>
जननी
जनक
बंधू
मित्र


21. गवताची ?

गठ्ठा
संच
थप्पी
पेंढी


22. ज्या पुरुषाची पत्नी वारली त्याला ------------------ ?

विधुर
विधवा
कुमार
सती


23. गोहत्या वाईट असते या वाक्यातील विशेषण कोणते ?

गोहत्या
वाईट
असते
सर्व बरोबर


24. सिंहाच्या जंगलातील प्रसिध्द गोष्टीतील छोट्याश्या प्राण्याचे राहण्याचे ठिकाण कोणते ?

गुहा
घरटे
खुराडे
बीळ


25. आपल्या घरी लग्न असल्या पाहुण्याने ------------------देतो ?

समारोप
उदघाटन
माघारी
निमंत्रण


26. कार्यक्रमाची सुरुवात उदघाटनाणे तर शेवट ------------------- ?

गीत स्तवनाने
सामारोपाने
भाषनाणे
सर्व बरोबर


27. लीला नदीशी ----------------------बोलायची ?

स्वप्नात
प्रत्यक्ष
माहित नाही
मनातल्या मनात


28. काचेचा पेला -----------------------फुटला ?

काडकन
भडकन
कडकडाट
खळकन


29. सूर्योदयापूर्वी गावात झाडावर बसून भिक्षा मागतो तो ----------------------- ?

पांगुळ
भिकारी
साधू
मासनजोगी


30. राजा बोले आणि ----------------- ?

प्रजा खुश
दल हले
तोच आदेश
दल पळे


31. विरंगुळा या शब्दाला समानार्थी शब्द बनवा ?

कंठाळवाणे
करमणूक
मनोरंजक
सर्व बरोबर


32. मोडेन पण वाकणार नाही हि घोषणा कोणाची ?

गांधीजी
लोकमान्य
सुभाषचंद्र बोस
शाहू महाराज


33. रस्त्यावरील पांढरे कपडे घातलेल्या व्यक्तीस आपण ------------------ ?

वकील
वाहतूक पोलीस
न्यायाधीश
शिक्षक


34. डॉ अब्दुल कलाम हे एक थोर --------------------आहेत ?

कलाकार
शास्त्रज्ञ
नर्तक
चित्रकार


35. शयनगृह याचा अर्थ काय ?

बसण्याची खोली
झोपण्याची खोली
आंघोळीची खोली
जेवणाची खोली


36. driver : bus :: ?: aeroplane

rider
pilot
soldire
cobbler


37. who made your dress ?

masson
tailor
teacher
carpenter


38. open : close :: shut : ?

open
open
door
win


39. How many days in feb 2004 ?

30
29
28
31


40. Which animal is not cruel

leopard
calmel
lion
tiger


41. Which is not adjective ?

clean
why
high
danger


42.I will go tommorow Mumbai. which tense of this sentence ?

present tense
future tense
present tense
present tense


43. Which is correct units of measurement of chech your hight ?

kg
cm
liter
meter


44. We go to eat something in ------------ . ?

hospital
resturant
cinema hall
cloth shop


45. Which is the positive response ?

I can't help you
yes i can do it
we dont do it
you are not go there


46. which is the king of your body ?

head
brain
knee
hand


47. where is a unlimited water in one place is called---- ?

lake
ocen
river
tank


48. Which is correct contracted form ?

do'nt
isn't
cant'
d'int


49. thumbs nearest finger is called ?

middle man
first man
ring finger
little man


50. We write with chalk on it --------- ?

slate
blackboard
notebook
paperONLINE Test संबंधी काही प्रतिक्रिया वा आडचणी असल्यास जरूर कळवा..?

बुध्दिमत्ता 50 प्रश्न 16/03/2015


गणित ५० प्रश्नांचा पेपर

बुध्दिमत्ता 50 प्रश्नांचा पेपर 16/03/2015 


संगणक नसलेल्या शाळेतील शिक्षकांने बनवला ऑफलाईन apps
        दप्तराचे ओझे कमी करण्यावर शोधला मार्ग 
  ऑफलाईन apps डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
                 दप्तराचे ओझे यावर सर्वत्र चर्चा, भाषणे होत असताना संगणक नसलेल्या एका जिल्हा परिषेदेच्या शाळेतील संगणकाचे कोणतेही शिक्षण न  घेता जिद्दीच्या जोरावर संपूर्ण एका इयत्तेसाठी दप्तराचे ओझे कमी करणारा मोबाईल apps बनवला जो इंटरनेट शिवाय चालणार . मुलांच्या पाठीवरील व मनावरील ओझे कमी होण्यासाठी याचा निश्चित उपयोग होईल. संगणक किंवा एलसीडी प्रोजेक्टर ला मोबाईल यु एस बी ने जोडून संपूर्ण वर्ग पुस्तकाशिवाय सर्व विषयातील सर्व घटकावर अमर्यादित असा सराव अभ्यास सहज व मनोरंजक पध्दतीने करतील.
                  यामुळे शिक्षकांचा वेळ वाचेल, मुलांना दररोज सर्व पुस्तके पाठीवर आणण्याची आवश्यकता भासणार नाही. खूप मोठ्या प्रमाणावर कागद वाचेल आणी निसर्गाची हानी टळेल. मोठ्या प्रमाणावरील खर्च वाचेल. मुले स्वत:ज्ञान रचनावादी पद्धतीने अध्ययन करू शकतील .वेळ वाचेल , शिक्षकांचा  इतर कामात जाणारा वेळ यामुळे भरून निघेल.
                  हा apps प्रयोग  म्हणून इयत्ता ४ थी च्या सर्व विषयावर आधारित तयार केला आहे. या मध्ये ४ थी च्या सर्व विषयाचा त्यातील प्रत्येक घटकाचा समावेश केला आहे. त्यामध्ये मार्गदर्शिकेत , किंवा स्वाध्यायात नसतील असे स्वनिर्मित सराव प्रश्न विद्यार्थ्यासाठी उपलब्ध केले आहेत .कुठेही भाषणे, चर्चा न  करता प्रत्यक्ष कार्यवाही करण्यावर भर देणारा हा शिक्षक बालाजी बाबुराव जाधव जि.प.प्राथ. शाळा शिंदेवस्ती (म्हसवड) ता. माण जि. सातारा या संगणक नसलेल्या शाळेतील शिक्षक आहे. यापूर्वीही त्यांनी www.balajijadhav.in नावाची शैक्षणिक वेबसाईट बनवून ४ थी शिष्यवृत्ती साठी मोफत ऑनलाईन टेस्ट हा प्रयोग  महाराष्ट्रभर प्रसारित केला आजही ५००० पेक्षा जास्त विद्यार्थी दररोज त्याचा वापर करतात. सर्व शिक्षकांनी दररोज वापरावी अशी ही शैक्षणिक वेबसाईट आहे. यासाठी ग्रामीण भागात इंटरनेट ची समस्या येवू लागल्याने या प्रयत्नवादी शिक्षकांने इंटरनेट शिवाय चालणारा मोबाईल चा ऑफलाईन apps बनवला . सध्या मराठी शाळा व त्याचे वास्तव यावर सतत उलट चर्चा असतात त्यांच्यासाठी एक ठोस उत्तर या होतकरू शिक्षकाने आपल्या कृतीतून दाखवून दिले आहे.आजपर्यंत मराठी शाळासाठी मराठीतून एका मराठी शिक्षकाने केलेला मराठी साठीचा पहिलाच ऑफलाईन apps असेल . सर्व प्रशासन याचा जरूर विचार करून अशा शिक्षकांना प्रेरना देवून त्यांचा उत्साह वाढवण्याचा प्रयत्न निश्चित करेल .याबद्दल सर्व स्तरातून या शिक्षकाचे अभिनंदन होत आहे.
         साम टीव्हीवर झालेली मुलाखत ०९/०३/२०१५

मी मराठी मुंबई वर्तनपत्राने घेतलेली दखल
सकाळ कोल्हापूर
तरुण भारत सातारा
शालेय सचिव मा. नंदकुमार साहेब (IAS) यांनी आनंदाने कामाची दाखल घेतली

Math 50 que 14-03-2015

Online Test

मित्रानो,

दररोज नवीन एक ONLINE Test दिली जाईल.

येथे तुम्ही 50 प्रश्नाची Online Test देऊ शकता आणि ताबडतोब निकाल पाहू शकता. यावरील माहिती व्हॉटस अप फेसबुक इत्यादी ठिकाणी कॉपी पेस्ट केल्यास तो गुन्हा आहे सावधान मित्रांनो ..!

-->प्रतिक्रिया..!

कृपया तुमचे नांव टाका:

1.खालीलपैकी वेगळा शतक असलेली संख्या ओळखा ?

२१३२१
२११२३
२१३४२
२१३५४


2. दोन रेषा एकत्रित जोडल्यास तयार होन-या आकृतीला -------------म्हणतात .?

त्रिकोण
चौकोन
कोन
आयत


3. अंकातील सर्व अंकाच्या स्थानिक किमतीची बेरीज म्हणजे ----------------संख्या ?

तीच संख्या
त्यापेक्षा मागील संख्या
त्यापेक्षा मोठी संख्या
सर्व चूक


4.खालीलपैकी कोणत्या संख्येतील सहस्त्र स्थानाच्या अंकाची बेरीज सर्वात जास्त आहे ?

१७८९५
१९९२६
१२३५६
१८९९६


5. एखाद्या संख्येच्या पुढील सर्व संख्या मोठ्या असल्यास त्याचा कर्म कोणता समजावा

उतरता क्रम
चढता क्रम
१ व २ बरोबर
१ व २ चूक


6. 3 अंकापासून मोठ्यात मोठी पाच अंकी संख्या तयार करताना मोठा अंक किती वेळा येईल ?


3
7. साडेचार हजार बेरीज + ? = एक दशसहस्त्र ?

६५०० .
५०५०
४५००
५५००


8. बारा सहस्त्र वजा ३७५० = ?

साडे आठ हजार
सव्वा आठ हजार
पावणे आठ हजार
साडे सात हजार


9. ३०० गुणिले ? = २४०००10. १२० ला कितीने भागल्यास उत्तर १० येईल ? .

१०
१२
१3
११


11. वेगळी संख्या ओळखा .?

२३
३३
६३
३०


12. १ ते १०० मध्ये ६ वेळा येणारा अंक कोणता ?


सर्व चूक
13. अंश समान असल्यास लहान मोठा अपूर्णांक कशावरून ओळखाल ?

अंशावरून
दोन्हीवरून
१ व २ बरोबर
छेदावरून


14. २५६ च्या वर्गमुळात त्याची निमपट मिसळल्यास किती उत्तर येईल ?

२४
१४
२०
२२


15. भागाकारात शिल्लक राहते त्यास काय म्हणतात ?

भाजक
भागाकार
भाज्य
बाकी


16. ५००५ पैसे म्हणजे ?

५० रुपये ५ पैसे
५ रुपये ५ पैसे
५ रु ५० पैसे
५० रु ५० पैसे


17. सव्वा सहा लिटर = ?

६२५०
६७५०
६५००
६०२५


18. ७०७ सेंमी = ?

७० मीटर
७० सेंमी
७ मीटर ७ सेंमी
७०० मीटर


19. १२५० पैसे म्हणजे ?

सव्वा बारा रुपये
साडे बारा रुपये
पावणे बारा रुपये
बारा रुपये


20. ७ च्या सहा पटीत ६ मिसळल्यास येणा-या उत्तरातून २ दशक वजा केल्यास किती उत्तर येईल ?br>
२९
३८
४२
२८


21. आयताच्या सर्व बाजू --------------- ?

असतात
तीन बाजूं असतात
एक बाजू असते
नसतात


22. एका वर्तुळावर --------------------त्रिज्या काढता येतात ?

असंख्य
दहा
चार
बारा


23. पाच साप्ताह पाच दिवस म्हणजे किती दिवस ?

३५
४०
३८
३९


24. सहा तास सहा मिनिटे म्हणजे किती मिनिटे ?

३६३
३३६
६३६
३६६


25. २१० मिनिटे म्हणजे किती तास किती मिनीटे ?

सव्वा तीन तास
तीन तास
पावणे चार तास
साडे तीन तास


26. ४० रुपये म्हणजे ५० पैशाची किती नाणी ?

२०
८०
४०
सर्व बरोबर


27. बाहेर पाव तास पूस होता म्हणजे किती मिनिटे होता ?

३०
६०
४५
१५


28. २ रु ची ३० नाणे देवून त्यामध्ये २ रुपयाच्या किती नोटा येतील ?

१५
६०
१००
३०


29. एका आयताकार मैदानाची परिमिती २०० मीटर लांबी ९० मीटर असल्यास ६० मीटर काय असेल ?

रुंदी
परिमिती
लांबी
सांगता येत नाही


30. 3 सहस्त्र लोक होते पैकी ६ शतक लोक राहिल्यास किती लोक गेले ?

२४ एकक
२४ शतक
२४ दशक
२४ सहस्त्र


31. १०० ,म्हणजे किती एकक ?

१०
१००
५०
सर्व बरोबर


32. १५ किमी पैकी सव्वा सात किमी रस्ता अपूर्ण असल्यास पूर्ण किती झाला ?

सव्वा आठ किमी
पावणे आठ किमी
पावणे आठ मीटर
पावणे आठ लिटर


33. ५ मिनिटात एक पण वाचून होते तर १०० पानाचे पुस्तक वाचण्यास किती वेळ लागेल ?

६ तास ४० मिनिटे
६ तास २० मिनिटे
५ तास २० मिनिटे
७ तास २० मिनिटे


34. पंचवीस रुपयात जेवढे १ रु ची नाणी तेवढ्याच ५ रुपयाच्या नोटा घेतल्यास किती रुपये होतील ?

१२०
१२५
१३०
१००


35. मला शिष्यवृत्ती परीक्षेत २७० गुण मिळाले तर प्रत्येक विषयात किती गुण मिळाले ?

८०
९०
७०
७६


36. प्राण्यांच्या अंगावरील केस कोणत्या ऋतूत दाट होतात ?

उन्हाळा
हिवाळा
पावसाळा
सर्व बरोबर


37. आपण कोणत्या ऋतूत कमी पाणी पितो ?

पावसाळा
हिवाळा
उन्हाळा
सर्व बरोबर


38. वेगळा शब्द ओळखा ?

नदी
नळ
तलाव
विहीर


39. पाण्याचा मुख्य स्त्रोत कोणता आहे ?

हातपंप
विहीर
नळ
टाकी


40. सोडवाटर मध्ये कोणता वायू असतो

ऑंक्सिजन
कार्बनडाय क्साईड
नायट्रोजन
सर्व बरोबर


41. अगदी सूक्ष्म वस्तू पाहण्यासाठी आपण ---------------वापर करतो ?

आरसा
सूक्ष्म दर्शक
भिंग
दुर्बीण


42. पोटात -------------------गेल्यावर रोग होतात ?

औषध
जंतू
१ व २ बरोबर
सर्व चूक


43. खालीलपैकी वर्षभर मिळणारे फळ कोणते ?

जांभूळ
केळी
कलिंगड
द्राक्षे


44. खालील पैकी वेगळा शब्द ओळखा . ?

तीळ
बाजरी
जवस
सुर्यफुल


45. दुधाचे दही होण्यासाठी ---------------------मिसळतात ?

दुध
विरझन
लोणी
तूप


46. पेरणी , खुरपणी ,------------------ मळणी . ?

नांगरणी
कापणी
कुळवणी
सर्व बरोबर


47. उस्मानाबाद जिल्हा सह्याद्री पर्वताच्या कोणत्या दिशेला आहे ?

पश्चिम
पूर्व
उत्तर
दक्षिण


48. महाराष्ट्र सध्या किती जिल्हे आहेत ?

३५
३६
३४
३७


49. सर्वात वेगवान संदेश वहानाचे साधन कोणते ?

पत्र
इ मेल
पक्षी
माणूस


50. माणूस : ऑक्सिजन :: वनस्पती : ?

ऑक्सिजन
कार्बनडायक्साईड
नायट्रोजन
सर्व बरोबरONLINE Test संबंधी काही प्रतिक्रिया वा आडचणी असल्यास जरूर कळवा..?

भाषा विषयाचा पूर्ण पेपर १३-०३-२०१५

Online Test

मित्रानो,

दररोज नवीन एक ONLINE Test दिली जाईल.

येथे तुम्ही 50 प्रश्नाची Online Test देऊ शकता आणि ताबडतोब निकाल पाहू शकता. यावरील माहिती व्हॉटस अप फेसबुक इत्यादी ठिकाणी कॉपी पेस्ट केल्यास तो गुन्हा आहे सावधान मित्रांनो ..!

-->प्रतिक्रिया..!

कृपया तुमचे नांव टाका:

1.नामाबद्दल येणा-या शब्दाला ----------------------म्हणतात ?

विशेषनाम
सर्वनाम
क्रियापाद
नाम


2. सिंहाच्या पिलाचे लिंग कोणते .?

स्त्रीलिंग
नपुसकलिग
पुल्लिंग
सर्व बरोबर


3. खालील पैकी वेगळे वचन असलेला शब्द ओळखा ?

किलबिल
कलकलाट
दंगा
दबदबा


4.मला तुमच्या सोबत जेवणास येणे नक्की -----------------योग्य क्रियापद ओळखा ?

होतो
आवडेल
गेलो
नाही


5. मी शिष्यवृत्ती धारक होणारच . वाख्याचा काळ ओळखा

वर्तमान काळ
भविष्यकाळ
भूतकाळ
भविष्यकाळ


6. फितुरी करणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ काय ?

शत्रूकडील बातम्या काढणे
शत्रूला बातम्या देणे
शत्रूशी खोटे बोलणे
मजक करणे


7. घोटाळा होणे या वाकप्रचाराचा अर्थ काय ?

लबाड बोलणे .
फसगत वाटणे
काचीच माहिती नसणे
गोंधळ होणे


8. जपणूक या शब्दाला खालीलपैकी समानार्थी शब्द ओळखा ?

काळजी
जतन
भय
सुत


9. विनायक नरहर भावे याचे टोपणनाव काय

कर्मवीर
जननायक
आचार्य
लोकहितवादी


10. षम या श्द्बाला कोणता उपसर्ग लावाल .

ना
वि
विना
बे


11. वेगळा शब्द ओळखा .?

भरभर
पसाभर
शेरभर
ओठीभर


12. माझी आई माझ्यावर खूप ------------- रिकाम्या जागी येणा-या शब्दाची जात कोणती ?

सर्वनाम
क्रियापद
विशेषण
नाम


13. गुरुजी म्हणाले आज आपण ऑनलाईन टेस्ट सोडवूया . या वाक्यात कोणते विरामचिन्ह वापराल ?

प्रश्नचिन्ह
उद्गार चिन्ह
संयोगचिन्ह
दुहेरी अवतरण चिन्ह


14. माझा मित्र मला -----------------करेल . रिकाम्या जागी येणा-या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ओळखा ?

bad
मदत
माया
नक्की


15. श्व ता वि जे वि . या पासून अर्थपूर्ण शब्द बनवल्यास शेवटचे अक्षर कोणते येईल ?

वि
जे
श्व
ता


16. शिंगरू राहतो ते ठिकाण कोणते ?

गोठा
तबेला
गुहा
अंबरखाना


17. बेडूक हा -----------------प्राणी आहे ?

उभयचर
जलचर
भूचर
सर्व चूक


18. व्यासांनी ------------------हा ग्रंथ लिहिला ?

रामायण
भगवदगीता
१२
ययाती


19. पर्यावरणावर आधारित कोणती घोषणा बरोबर आहे ?

हिवताप टाळा , गप्पी मासे पाळा
कोरडा दिवस पाळा हिवताप टाळा
मिळेल थंडगार छाया एक तरी झाड तोडा
घरोघरी झाडे


20.वेगळा शब्द ओळखा ?br>
मुलगा
चेंडू
नांगर
नारळ


21. गवताचा -------------------- ?

गठ्ठा
संच
थप्पी
भारा


22. ज्याला रोजगार नाही असा --------------------- ?

बेरोजगार
रोजगारी
विनारोजगारी
रोजंदारीवर


23. साप्ताह म्हणजे काय ?

महिना
आठवडा
दिवस
वर्ष


24. राजूने शेजारच्या काकुंना -------------------- मुले त्यांना दुख झाले ?

गोड बोलला
नम्रपणे बोलला
सहजच बोलला
अपशब्द वापरले


25. भित्र्या माणसावरच संकटे कोसळतात . या अर्थाची म्हण ओळखा ?

शेंडी तुटो कि पारंबी तुटो
कामापुरता मामा
रोज मरे त्याला कोण रडे
भीत्यापाठी ब्रम्ह राक्षस


26. ज्या शब्दाला आपण ते लावून बोलतो त्याचे लिंग कोणते ?

स्त्रीलिंग
नपुसकलिंग
पुल्लिंग
सर्व बरोबर


27. पाऊस पडताना आकाशात -----------------चमकतात . रिकाम्या जागी येणा-या शब्दाचा समानार्थी शब्द ओळखा ?

ढग
नभ
कडकडाट
दामिनी


28. नीळ ------------- ?

पट
भडक
सारे
सर


29. व्याख्यान देणारा ----------------- ?

वक्ता
श्रोता
बोलका
सांगता येत नाही


30. राजा राहतो ते ठिकाण ------------------ ?

किनारा
राजवाडा
झोपडी
जंगल


31. १०० वर्ष पूर्ण झाल्यास----------------------- ?

अमृत महोत्सव
शतक महोत्सव
हिरक महोत्सव
सर्व बरोबर


32. विश्वासबद्दल सर्वांना विश्वास वाटतो या वाक्यातील विशेषणाचा अर्थ काय ?

मुलाचे नाव
खात्री
शंका
अल्प


33. वाहणा यासाठी समानार्थी शब्द कोणता नाही ?

चप्पल
गाडी
बूट
पायातील साधन


34. ग. दि माडगुळकर कोण आहेत ?

कलाकार
लेखक
नर्तक
चित्रकार


35. कपडे धुण्याचा आवाज कसा येतो ?

कडकड
धपधप
तडतड
रिपरिप


36. Wchich sound is different ?

cat
cement
carrot
catch


37. mouse : hole :: man : ?

shed
house
nest
cave


38. books : book : : leaves : ?

leve
leaf
live
leaveses


39. friday is coming after --------- ?

tuesday
thursday
saturday
sunday


40. strong : ?: : good : bad

less
weak
timid
brave


41. Which is not action words ?

clap
why
push
dance


42. इंगजी अक्षरामालेतील मध्यभागी येणा-या अक्षराच्या उजवीकडील सहावे अक्षर कोणते ?

q
S
t
u


43. Which is not slogans ?

green city beautiful city.
come here please
no water no life
health is wealth


44.if you have not eyes how we read . ?

ear
brell
huess
mouth


45. Which is the positive response ?

I can't help you
yes i can do it
we dont do it
you are not go there


46. शिवरायाचे आजोबा कोण ?

शहाजीराजे
लखुजी जाधव
१ व 2 बरोबर
सर्व बरोबर


47. our right side is north so our back side which direction ?

south
east
west
north


48. Name the thing that protect our house from thief ?

dog
lock
police
soldire


49. bird fly -----------our head. which is correct preposition in this blank place ?

in
over
between
with


50. pen : notebook ::chalk : ?

slate
blackboard
write
whiteONLINE Test संबंधी काही प्रतिक्रिया वा आडचणी असल्यास जरूर कळवा..?