2016 नवीन वर्षात १६ ऑफलाईन apps

1 जाने २०१६ ला मुंबईत शिक्षण मंत्र्याचे हस्ते होणार प्रसिध्द 
१ जानेवारी २०१६ पासून येथून सर्व apps डाउनलोड करू शकता .

1) app 1                                             2) app 2
3) app 3                                             4) app 4
5) app 5                                              6) app 6
7) app 7                                              8 )app 8
9)app 9                                             10)app 10
11)app 11                                           12) app 12
13)app 13                                           14) app 14
15)app 15                                          16) app 16
..
२९ डिसे महाराष्ट्र टाइम्स ने राज्यातील सर्व आवृत्यात दिलेली बातमी आणि सातारा लोकमत