Online Test

Online Test

मित्रानो,

दररोज नवीन एक ONLINE Test दिली जाईल.

येथे तुम्ही 50 प्रश्नाची Online Test देऊ शकता आणि ताबडतोब निकाल पाहू शकता. जर याबद्दल तुमच्या काही अडचणी वा प्रतिक्रिया असतील असतील तर खालील लिंक व्दारे कळवा..!

-->प्रतिक्रिया..!

कृपया तुमचे नांव टाका:

1.साम टीव्ही ने घेतलेल्या मुलाखतीने मला उर्जा मिळाली . या वाक्यातील विशेषणाचा अर्थ काय ?

विज
प्रेरणा
ताकत
निरुत्साह


2. मला वाटते आपणही उंच आकाशात उडावे . काळ ओळखा .?

भूतकाळ
वर्तमान काळ
भविष्यकाळ
सर्व बरोबर


3. सकाळी सकाळी चिमण्यांची -------------------एकू येते ?

किलबिल
कलकलाट
चिवकाव
कलकल


4.रयत शिक्षण संस्थेचे संस्थापक ------------------------- ?

स्वामी विवेकानंद
कर्मवीर पाटील
शरद पवार
महर्षी कर्वे


5. तुम्ही नक्की शिष्यवृत्ती धारक होणार याचा मला --------------------------येत आहे . योग्य वाकप्रचार ओळखा .

सुगाव
अंदाज
विश्वास
भरोसा


6. मी काल तुम्हाला भेटणार होतो पण जमले नाही . या वाक्यात किती आकारांत शब्द आले आहेत ?

तीन
चार
दोन
पाच


7. वेगळा शब्द ओळखा ?

टेबल .
मळा
वाडा
गाडी


8. राम गणेश गडकरी यांचे टोपणनाव काय ?

कुसुमाग्रज
गोविंदाग्रज
केशवकुमार
केशवसुत


9. खालील शब्द वर्णानुक्रमे लावल्यास तिसरा शब्द कोणता येईल

कुंकू
कमळ
कुदळ
कावळा


10. एखाद्याला उद्देशून बोलणे या अर्थाची म्हण कोणती .

बाप तसा बेटा कुंभार तसा लोटा
लेकी बोले सूने लागे
डोळ्यात खडा नि कानात फुंकर
आजार म्हशीला आणि लस रेड्याला


11. समाना पाहण्यासाठी माणसांची -----------जमली .?

गर्दी
घोळका
गठ्ठा
समूह


12. --------------sun over our head.which artical of blank space ?

a
the
an
no artical


13. waist- two -out ---- ?

out
good
fast
tank


14. Rahul is good boy. which is the opposite word of adjectiv . ?

bad
nice
cruel
kind


15. which is correct contracted form ?

have'nt
havn't
hvn't
haven't


16. arrange alphabetical which is last word ?

library
changing room
classroom
kitchen


17. which is the fasted media ?

sit email
letter
bird
man


18. एका संख्येच्या सात पटीत १६ मिळवल्यास एक शतक होतात तर ती संख्या कोणती ?

१६
१४
१२
१५


19. २ ६ १ या अंकापासून तयार होणा-या लहानात लहान पाच अमकी संख्येतील सर्व अंकाची बेरीज किती ?

१३
११

१०


20.पावणे तीन वाजता दोन तासाचा पेपर सुटला तर पेपर किती वाजता सुरु झालेला असेल ?br>
१.४५
११.४५
१२.१५
१२.४५


21. ७ च्या पाढ्यात किती मुळ संख्या येतात ?3
सर्व चूक


22. ११७५ पैसे म्हणजे किती रुपये ?

पावणे बारा रुपये
पावणे अकरा
पावणे दहा
सव्वा अकरा


23. पाच सहस्त्र म्हणजे १० रुपयाच्या किती नोटा ?

५०
५००

५०००


24. अंश समान असतना -------------------तो अपूर्णांक मोठा ?

ज्याचा छेद मोठा
ज्याचा अंश मोठा
ज्याचा अंश लहान
ज्याचा छेद लहान


25. चौरसाच्या चार बाजूच्या बेराजीची तिप्पट ६० असल्यास चौरसाच्या बाजूची लांबी किती असेल ?


१०
26. ६३७६ , ६७३७, ६७६७, ---------------- ६८३७. रिकाम्या जागी योग्य संख्या लिहा ?

६८७६
६७७६
६४७६
६५७६


27. ३०० भागिले १ बरोबर किती ?

३०
3
३०३
३००


28. सव्वीस हजार सहा अंकात ओळखा ?

२६०६
२६०००६
२६६०६
२६००६


29. उतरता कर्म लावल्यास सर्वत शेवटी ------------------संख्या येते ?

सर्वात लहान
सर्वात मोठी
समान
सांगता येत नाही


30. २० ते ३० मधील संयुक्त संख्या किती ?31. जमिनीखालील पाण्याच्या साठ्यास --------------------म्हणतात ?

जल
भूजल
पाणी
सर्व बरोबर


32. धरण ----------------------वर बांधतात ?

ओहळ
नदी
केनल
सर्व चूक


33. वाहणा साठी ---------------------इंधन म्हणून वापरतात ?

पाणी
पेट्रोल
विज
लाकडे


34. पीठ चाळून ---------------काढू नये ?

कचरा
कोंढा
पीठ
यापैकी नाही


35. कपडे धुण्याची नैसर्गिक वस्तू कोणती ?

साबण
शिकेकाई
सोडा
पावडर


36. ६०३ , ४५० , २७० गटाशी जुळणारे पद ओळखा ?

२३६
३१५
२५४
२०२


37. ४७ , १७, ३७ ?

५७
६७
२७
७७


38. उत्तरेकडे तोंड असणा-या मुलाच्या डाव्या बाजूच्या कोणती दिशा येईल ?

पश्चिमच्या विरुद्धची
पूर्वच्या विरुद्धची
दक्षिणच्या विरुद्धची
पश्चिम विरुद्धाची


39. १ मार्च ते गांधी जयंती पर्यंत एकूण किती दिवस होतील ?

२२६
२१६
२०६
२२१


40. ५, ६, ११ ,१७ , २८ ,------- ?

३९
४५
४४
४७


41. जन्म दिवसात चार दिवसाचा फरक असणा-या दोन मुलाच्या वयात किती दिवसाचा फारक असेल ?

४ महिने
४ दिवस
४ आठवडे
४ वर्ष


42. इंगजी अक्षरामालेतील मध्यभागी येणा-या अक्षराच्या उजवीकडील सहावे अक्षर कोणते ?

q
S
t
u


43. लीप वर्षात किती महिने असतात ?

११
१२
१३
सर्व बरोबर


44. ६ जूनला रविवार असल्यास पुढील महिन्यात त्याच तारखेला कोणता वर असेल . ?

सोमवार
मंगळवार
बुधवार
गुरुवार


45. सिंहगड हा किल्ला --------------------जिल्ह्यत आहे ?

सातारा
पुणे
रायगड
लातूर


46. शिवरायाचे आजोबा कोण ?

शहाजीराजे
लखुजी जाधव
१ व 2 बरोबर
सर्व बरोबर


47. घोरपडे ---------------- ?

फलटण
मुधोळ
जावळी
यापैकी नाही


48. शिवारायचा जन्म -----------------राज्यात झाला ?

कर्नाटक
महाराष्ट्र
मध्यप्रदेश
सर्व बरोबर


49. मोहिते शिवाराच्या अष्ट प्रधान मंडळात ----------------- ?

सुमंत
सेनापती
सेनापती
अमात्य


50. शिवरायांनी -----------------------स्वराज्य निर्माण केले ?

न्यायाचे
सर्व बरोबर
समानतेचे
सर्वांचेONLINE Test संबंधी काही प्रतिक्रिया वा आडचणी असल्यास जरूर कळवा..?